© S10 group 2020
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
Toepassingen met de Datafabriek…
ISO9001:2015 (quality management system)

De pilaren van de Slimme Datafabriek

Datafabriek’s onderscheid dankzij innovatie

Dankzij de innovatieve technieken onderscheid onze Datafabriek zich door: een uniek data-integratie patroon: eenvoudige data integratie door geautomatiseerd data samen te voegen (zonder dat ‘schemas’ vooraf bekend hoeven te zijn). Hiermee, excelleert de Datafabriek in complexe infrastructuren (integreert data automatisch van honderden en zelfs duizenden bronnen!) het creëeren van hoge kwaliteit data vanuit iedere bron (ook ongestructureerde data) automatisch streamen van hoge kwaliteit data sets die uw query matcht naar uw eigen applicaties & platforms (data modelling) het verrijken van data met (externe) referentiebronnen, het normaliseren van data en kunnen terugschrijven naar uw databronnen. Hiermee wordt data curatie & normalisatie van uw data bronnen (b.v. MDM & ERP systemen) mogelijk ondersteuning voor iedere regelgeving rondom gegevensbescherming door anonimisering en pseudonimisering te combineren met 115 verschillende persoonsgebonden kenmerken die automatisch worden geïdentificeerd. Ieder land kan zijn eigen data policies toepassen. De Datafabriek kan zodanig ingeregeld worden dat data bepaalde grenzen niet overschrijdt en dat specifieke type data niet gecombineerd gaan worden data inzichten en automatisering van datamanagement taken en veel meer “Data integration (49%) and data preparation (37%) are among the top three technologies that organizations would like to automate by 2020 .” Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Guido De Simoni, Mark Beyer - Gartner - De Datafabriek kan bijna alles automatiseren; de Datafabriek heeft zich volledig toegelegd om ieder onderdeel van het data proces te stroomlijnen door onder andere: reinforcement learning eenvoudige annotatie en labelen graph-based Data Stewarding

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe databronnen

De Datafabriek is een data integratie platform ( iPaaS ) die in staat is om Data als Service ( DaaS ) te leveren. De Datafabriek heeft meer dan 220 prebuild, out-of-the-box, integrations (connectors). Crawlers verzamelen volledig geautomatiseerd alle content uit gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files van iedere interne bron (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kan eveneens verzameld worden (b.v. t.b.v. data verrijking en completeren van records). Na het hebben toegepast van een reeks innovatieve technieken op de verzamelde data, wordt hoge kwaliteit data gerealiseerd en kunnen vele use cases ondersteund worden.

Data samenvoegen en opschonen: maken van hoge kwaliteit data

“Hoe goed is uw datakwaliteit?” Tijdens het data-verzamelprocess, schonen wij de vergaarde data volledig automatisch op. door onder andere ‘natural language processing’, triangulatie en ‘fuzzy merging’ technieken, wordt de data georganiseerd , gededupliceerd en verrijkt , worden relaties tussen de data gelegd en de data samengevoegd . Additioneel worden, 18 data quality metrics’ en een reeks van algoritmes toegepast die voor ervoor zorgen dat hoge kwaliteit data wordt gecreëerd. Deze geautomatiseerde ‘data preparation steps’ maken het voor u mogelijk om data om te zetten in informatie en zijn de eerste stappen naar ‘data curation & normalisation’. De Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 bronnen. Hiermee wordt het mogelijk om, na verificatie door een data steward of data engineer, ‘data curation & data normalisation’ op uw databronnen (b.v. MDM & ERP systemen) toe te passen.

Data-analyses en meer

De datafabriek maakt gebruik van vijf verschillende type databases maar slechts een ‘query-language’ hoeft te worden gebruikt. Iedere (sub)set van hoge kwaliteit data kan hiermee worden gestreamd. Hierdoor kan, bijna in realtime, informatie aangeleverd worden, zodra deze verwerkt of toegevoegd is in uw organisatie. Maar ook ‘machine learning’, kunstmatige intelligentie, data-analyses, data science en business intelligence toepassingen zullen grote voordelen ondervinden van het automatisch kunnen streamen van de benodigde informatie naar die applicaties die u al in gebruik heeft.

Data as a Service: DaaS-style architectuur

Op 25 juli 2019 schrijft Gartner in hun “Hype Cycle Report for Enterprise Information Management” het volgende: "Data and analytics leaders such as data architects should consider DaaS-style architecture as one option to expand and complement the existing data management strategy and infrastructure . DaaS can serve as a means of addressing the growing variety of data, and this is sometimes represented as part of a new value statement for building this type of infrastructure.” Op 11 september 2019: concludeert Gartner in “Modern Data and Analytics Requirements Demand a Convergence of Data Management Capabilities” het volgende: “Due to changing requirements, modern data and analytics use cases need a portfolio of capabilities that cannot be fulfilled by existing, stand-alone products. Data and analytics leaders must invest in new data management solutions that leverage aggregated and integrated capabilities .” De Datafabriek levert DaaS: hoge kwaliteit data kan vanuit de Datafabriek via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge-dedupliceerde data nodig heeft. De Datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platformen als Azure, Hadoop en IBM data lake. De Datafabriek ondersteunt eveneens Keep   Me   In   The   loop ”, unified view en meer. De Datafabriek past in iedere infrastructuur en maakt hierbij processen meer efficiënt, bespaart tijd en geld.

Data inzicht en datamanagement

Tijdens het crawlen van alle content nemen wij de rechten structuur , metadata en logfiles mee. Hiermee kunt u (geautomatiseerde) datamanagement taken uitvoeren en verwerft u data inzichten. Dit maakt governance, riskmanagement en compliance ondersteuning mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via ‘machine learning’ technieken monitoren van ‘data leaks’ voor bijvoorbeeld documenten die geclassificeerd zijn als confidentieel verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan volledig automatisch worden geanonimiseerd wanneer data gestreamd wordt voor analyses (BI, data science enz). volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen, combineren en verrijken van data, de dashboards en alerts, de data- analysemogelijkheden, de unieke ‘unified view’, het kunnen toevoegen van externe databronnen, het realtime verwerken van informatie die direct beschikbaar wordt gesteld voor kenniswerkers, management of data scientists, het kunnen vinden van een naald in een hooiberg, het verwerven van data inzicht en meer, wordt data omgezet in informatie . Doordat de Datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP-systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers en organisaties. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management, marketing, P&O, HRM & recruitment, data scientists & analisten, IT en kenniswerkers . Als u meer informatie over de Datafabriek wilt ontvangen of als u vragen hebt over de vele use cases waarmee de Datafabriek u kan ondersteunen, aarzel niet om ons te benaderen.

De Datafabriek samengevat

1 . De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en eenvoudig schaalbare ‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur 2 . Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge kwaliteit data zonder te hoeven weten hoe data en records zich verhouden om ze samen te voegen 3 . (Hoge-kwaliteit) datasets die overeenkomen met een gedefinieerde query, worden automatisch gestreamd naar andere applicaties en platformen (push en pull) 4 . Terugschrijven naar de originele bronnen (met tussenkomst van een datasteward, data engineer of functionaris gegevensbescherming) wordt ondersteund 5 . Door het combineren van de geïntegreerde functionaliteiten zoals data lineage, meta data verzamelen en aanmaken, data catalog, streaming- en terugschrijfmogelijkheden, machine learning capaciteiten, geautomatiseerde fraudedetectie en nog veel meer, kunnen veel interne data-gerelateerde use cases worden ondersteund en opgelost. Als zodanig mag onze Datafabriek als slimme Datafabriek worden bestempeld! Met de Datafabriek verwerft u inzichten en krijgt u controle over en informatie uit uw waardevolle data, zonder uw manier van werken te veranderen. Dit terwijl u de infrastructuur waarin u al hebt geïnvesteerd, blijft gebruiken. De Datafabriek verhoogt de efficiëntie op vele vlakken en zal u veel tijd en geld besparen. Hiermee heeft de Datafabriek een hoge ROI. We maken dit graag voor uw organisatie inzichtelijk door het in kaart brengen van verschillende (waarde) indicatoren. Er valt veel meer te vertellen over de mogelijkheden van de Datafabriek en de toegepaste innovatieve technieken. Aarzel niet om ons te benaderen. +31 (0) 252 225 466 info@s10group.nl
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
Data Integration
Data integratie
Data Management
Data Preparation
Data Governance
Data governance Datapreparatie Data management
Data Cleaning
Data opschonen
Data Catalog
Data catalog
Data Lineage
Data lineage
Data Training
Data training
Data Intelligence
Data intelligence
Data Mart
Data mart
Data Access
Data beschikbaar krijgen
Data Workflow
Data workflow Data as a Service (DaaS) Hoge-kwaliteitsdata en data curatie Datafabriek innovatie Standaard integraties Data quality metrics Streaming datasets voor business intelligence
De datakwaliteit wordt geanalyseerd m.b.v. 18 ‘data quality metrics’. Door het aanpassen van de percentages, kan de datakwaliteit verbeterd worden tot de het gewenste niveau.
De dataset “Customer Data” van een query, wordt automatisch gestreamd voor voorspellende analyse
Meer dan 220 out-of-the-box integraties zijn ontwikkeld
Datafabriek streamt hoge kwaliteits-data voor verder gebruik

Wat is de Slimme Datafabriek en hoe werkt deze?

Creëer hoge kwaliteit data

Streamline het proces om data gebruiksklaar te krijgen

Wordt Datagedreven met de Slimme Databriek!
Datafabriek data iPaaS en DaaS logo Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Improving efficiency while saving costs
All about data and innovation
Automatische data-integratie
+31 (0) 252 225 466
Benieuwd naar de use cases van onze klanten of op welke wijze wij uw use cases kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op!
Contact Contact Data use cases
Data unificatie met de Dafabriek…
Lees verder Lees verder
Data use cases
All about data and innovation
© S10 group 2020
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
Toepassingen met de Datafabriek…
Datafabriek innovatie

De pilaren van de Slimme Datafabriek

Datafabriek’s onderscheid dankzij innovatie

Dankzij de innovatieve technieken onderscheid onze Datafabriek zich door: een uniek data-integratie patroon: eenvoudige data integratie door geautomatiseerd data samen te voegen (zonder dat ‘schemas’ vooraf bekend hoeven te zijn). Hiermee, excelleert de Datafabriek in complexe infrastructuren (integreert data automatisch van honderden en zelfs duizenden bronnen!) het creëeren van hoge kwaliteit data vanuit iedere bron (ook ongestructureerde data) automatisch streamen van hoge kwaliteit data sets die uw query matcht naar uw eigen applicaties & platforms (data modelling) het verrijken van data met (externe) referentiebronnen, het normaliseren van data en kunnen terugschrijven naar uw databronnen. Hiermee wordt data curatie & normalisatie van uw data bronnen (b.v. MDM & ERP systemen) mogelijk ondersteuning voor iedere regelgeving rondom gegevensbescherming door anonimisering en pseudonimisering te combineren met 115 verschillende persoonsgebonden kenmerken die automatisch worden geïdentificeerd. Ieder land kan zijn eigen data policies toepassen. De Datafabriek kan zodanig ingeregeld worden dat data bepaalde grenzen niet overschrijdt en dat specifieke type data niet gecombineerd gaan worden data inzichten en automatisering van datamanagement taken en veel meer “Data integration (49%) and data preparation (37%) are among the top three technologies that organizations would like to automate by 2020 .” Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Guido De Simoni, Mark Beyer - Gartner - De Datafabriek kan bijna alles automatiseren; de Datafabriek heeft zich volledig toegelegd om ieder onderdeel van het data proces te stroomlijnen door onder andere: reinforcement learning eenvoudige annotatie en labelen graph-based Data Stewarding

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe

databronnen

De Datafabriek is een data integratie platform ( iPaaS ) die in staat is om Data als Service ( DaaS ) te leveren. De Datafabriek heeft meer dan 220 prebuild, out-of-the-box, integrations (connectors). Crawlers verzamelen volledig geautomatiseerd alle content uit gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files van iedere interne bron (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kan eveneens verzameld worden (b.v. t.b.v. data verrijking en completeren van records). Na het hebben toegepast van een reeks innovatieve technieken op de verzamelde data, wordt hoge kwaliteit data gerealiseerd en kunnen vele use cases ondersteund worden.

Data samenvoegen en opschonen: maken van

hoge kwaliteit data

“Hoe goed is uw datakwaliteit?” Tijdens het data-verzamelprocess, schonen wij de vergaarde data volledig automatisch op. door onder andere ‘natural language processing’, triangulatie en ‘fuzzy merging’ technieken, wordt de data georganiseerd , gededupliceerd en verrijkt , worden relaties tussen de data gelegd en de data samengevoegd . Additioneel worden, 18 data quality metrics’ en een reeks van algoritmes toegepast die voor ervoor zorgen dat hoge kwaliteit data wordt gecreëerd. Deze geautomatiseerde ‘data preparation steps’ maken het voor u mogelijk om data om te zetten in informatie en zijn de eerste stappen naar ‘data curation & normalisation’. De Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 bronnen. Hiermee wordt het mogelijk om, na verificatie door een data steward of data engineer, ‘data curation & data normalisation’ op uw databronnen (b.v. MDM & ERP systemen) toe te passen.

Data-analyses en meer

De datafabriek maakt gebruik van vijf verschillende type databases maar slechts een ‘query-language’ hoeft te worden gebruikt. Iedere (sub)set van hoge kwaliteit data kan hiermee worden gestreamd. Hierdoor kan, bijna in realtime, informatie aangeleverd worden, zodra deze verwerkt of toegevoegd is in uw organisatie. Maar ook ‘machine learning’, kunstmatige intelligentie, data-analyses, data science en business intelligence toepassingen zullen grote voordelen ondervinden van het automatisch kunnen streamen van de benodigde informatie naar die applicaties die u al in gebruik heeft.

Data as a Service: DaaS-style architectuur

Op 25 juli 2019 schrijft Gartner in hun “Hype Cycle Report for Enterprise Information Management” het volgende: "Data and analytics leaders such as data architects should consider DaaS-style architecture as one option to expand and complement the existing data management strategy and infrastructure . DaaS can serve as a means of addressing the growing variety of data, and this is sometimes represented as part of a new value statement for building this type of infrastructure.” Op 11 september 2019: concludeert Gartner in “Modern Data and Analytics Requirements Demand a Convergence of Data Management Capabilities” het volgende: “Due to changing requirements, modern data and analytics use cases need a portfolio of capabilities that cannot be fulfilled by existing, stand-alone products. Data and analytics leaders must invest in new data management solutions that leverage aggregated and integrated capabilities .” De Datafabriek levert DaaS: hoge kwaliteit data kan vanuit de Datafabriek via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge-dedupliceerde data nodig heeft. De Datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platformen als Azure, Hadoop en IBM data lake. De Datafabriek ondersteunt eveneens Keep    Me    In    The    loop ”, unified view en meer. De Datafabriek past in iedere infrastructuur en maakt hierbij processen meer efficiënt, bespaart tijd en geld.

Data inzicht en datamanagement

Tijdens het crawlen van alle content nemen wij de rechten structuur , metadata en logfiles mee. Hiermee kunt u (geautomatiseerde) datamanagement taken uitvoeren en verwerft u data inzichten. Dit maakt governance, riskmanagement en compliance ondersteuning mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via ‘machine learning’ technieken monitoren van ‘data leaks’ voor bijvoorbeeld documenten die geclassificeerd zijn als confidentieel verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan volledig automatisch worden geanonimiseerd wanneer data gestreamd wordt voor analyses (BI, data science enz). volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen, combineren en verrijken van data, de dashboards en alerts, de data- analysemogelijkheden, de unieke ‘unified view’, het kunnen toevoegen van externe databronnen, het realtime verwerken van informatie die direct beschikbaar wordt gesteld voor kenniswerkers, management of data scientists, het kunnen vinden van een naald in een hooiberg, het verwerven van data inzicht en meer, wordt data omgezet in informatie . Doordat de Datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP-systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers en organisaties. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management, marketing, P&O, HRM & recruitment, data scientists & analisten, IT en kenniswerkers . Als u meer informatie over de Datafabriek wilt ontvangen of als u vragen hebt over de vele use cases waarmee de Datafabriek u kan ondersteunen, aarzel niet om ons te benaderen.

De Datafabriek samengevat

1 . De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en eenvoudig schaalbare ‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur 2 . Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge kwaliteit data zonder te hoeven weten hoe data en records zich verhouden om ze samen te voegen 3 . (Hoge-kwaliteit) datasets die overeenkomen met een gedefinieerde query, worden automatisch gestreamd naar andere applicaties en platformen (push en pull) 4 . Terugschrijven naar de originele bronnen (met tussenkomst van een datasteward, data engineer of functionaris gegevensbescherming) wordt ondersteund 5 . Door het combineren van de geïntegreerde functionaliteiten zoals data lineage, meta data verzamelen en aanmaken, data catalog, streaming- en terugschrijfmogelijkheden, machine learning capaciteiten, geautomatiseerde fraudedetectie en nog veel meer, kunnen veel interne data-gerelateerde use cases worden ondersteund en opgelost. Als zodanig mag onze Datafabriek als slimme Datafabriek worden bestempeld! Met de Datafabriek verwerft u inzichten en krijgt u controle over en informatie uit uw waardevolle data, zonder uw manier van werken te veranderen. Dit terwijl u de infrastructuur waarin u al hebt geïnvesteerd, blijft gebruiken. De Datafabriek verhoogt de efficiëntie op vele vlakken en zal u veel tijd en geld besparen. Hiermee heeft de Datafabriek een hoge ROI. We maken dit graag voor uw organisatie inzichtelijk door het in kaart brengen van verschillende (waarde) indicatoren. Er valt veel meer te vertellen over de mogelijkheden van de Datafabriek en de toegepaste innovatieve technieken. Aarzel niet om ons te benaderen. +31 (0) 252 225 466 info@s10group.nl
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
Data integratie, data management, data preparatie Hoge-kwaliteitsdata en data curatie Data as a Service (DaaS) Standaard integraties
Meer dan 220 out-of-the-box integraties zijn ontwikkeld
Data quality metrics
De datakwaliteit wordt geanalyseerd m.b.v. 18 ‘data quality metrics’. Door het aanpassen van de percentages, kan de datakwaliteit verbeterd worden tot de het gewenste niveau.
Streaming datasets voor business intelligence
De dataset “Customer Data” van een query, wordt automatisch gestreamd voor voorspellende analyse
Data Integration
Data Management
Data Preparation
Data Governance
Data Cleaning
Data Catalog
Data Lineage
Data Training
Data Intelligence
Data Mart
Data Access
Data Workflow
Creëer hoge kwaliteitsdata Streamline het proces om data gebruiksklaar te krijgen Wordt Datagedreven met de Databriek!
Datafabriek data iPaaS en DaaS logo

Wat is de Slimme Datafabriek en hoe

werkt deze?

Lees verder Lees verder Lees verder Lees verder Improving efficiency while saving costs Datafabriek streamt hoge kwaliteits-data voor verder gebruik
1. Collecting data & data curation/normalisation 2. Organising data and data governance, processing new data and requests 3. Streaming of defined quality data to applications/platforms 4. Data management and internal use cases
Automatische data-integratie
Contact Contact
Benieuwd naar de use cases van onze klanten of op welke wijze wij uw use cases kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op!
Data unificatie met de Dafabriek…
Lees verder Lees verder