© S10 group 2020
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
Houd me op de hoogte softwarefunctionaliteit Background colour

Uw eigen use cases en data-uitdagingen

Door zijn flexibiliteit, schaalbaarheid en reeks van unieke innovatieve mogelijkheden, kan de Datafabriek voor veel verschillende use-cases worden gebruikt en u ondersteunen bij vele data-uitdagingen. U kunt denken aan geautomatiseerde fraudedetectie, tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme, ‘know your customer’, ‘customer due diligence’, data curatie & normalisatie en vele andere. Neem gerust contact met ons op om na te gaan hoe de Datafabriek uw use-cases kan helpen oplossen. Tientallen wereldwijd opererende bedrijven uit verschillende branches gebruiken de Datafabriek al dankbaar. Vraag gerust naar referenties, ‘white papers’ over geïmplementeerde use cases, technische informatie enzovoort.

Met de Datafabriek, kan data omgezet worden in informatie!

“Data is slechts informatie als het een vraag beantwoord…” “Through 2020, organizations adopting data hub strategies will achieve outcomes dependent on shared and governed data with at least 60% lower cost.” Lydia Clougherty Jones, Sally Parker - Gartner - Datapreparatie taken worden geautomatiseerd: de Datafabriek creëert hoge kwaliteit data uit iedere bron. Door data die een query matcht te streamen, wordt de efficiëntie van o.a. data-analyses, data science, business intelligence en kunstmatige intelligentie aanzienlijk verbeterd. Medewerkers hoeven niet te weten waar de data is opgeslagen. Al uw data is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond, ongeacht de complexiteit van uw IT-infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid databronnen (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kunnen eveneens worden geïntegreerd. Ook deze data zal worden ge-dedupliceerd, opgeschoond, verrijkt, relaties tussen de data worden gelegd en samengevoegd. Alle (nieuwe) data die uw query matcht, wordt automatisch gestreamd naar het platform dat uw medewerkers gebruiken. Data scientist besparen 60% van hun tijd aan datapreparatie-taken. Uit onderzoek blijkt dat deze data- voorbereiding 80% van hun tijd in beslag neemt . “By 2022, data preparation will become a critical capability in more than 60% of data integration, analytics/BI, data science, data engineering and data lake enablement platforms.” Ehtisham Zaidi, Sharat Menon - Gartner - Privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. De Datafabriek is in staat om 115 persoonsgebonden kenmerken te identificeren. Hiermee kan data automatisch worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Ook kan uw interne privacybeleid worden toegepast of regels met betrekking tot GDPR, CCPA, HIPAA enz. alvorens de data wordt gestreamd voor verdere verwerking. Keep me in the loop” staat het management toe om nieuw verwerkte informatie in uw organisatie in bijna realtime te ontvangen. Met Enterprise Search kunt u een naald in de hooiberg vinden. Bovenstaande functies gecombineerd met andere functionaliteiten die de Datafabriek biedt, zal uw organisatie helpen om (meer) datagedreven te worden terwijl u compliant bent!

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Inmiddels hebben meer dan 80 landen over de hele wereld privacywetten geïmplementeerd. Verschillende hieruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen voor organisaties leiden tot tijdrovende activiteiten. Te denken valt aan het recht op inzage , rectificatie en aanvulling, vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . De Datafabriek kan geautomatiseerd een reeks tijdrovende handelingen voor u uitvoeren. De Datafabriek kan een ‘unified view’ van alle persoonsgebonden data tonen en u laten zien in welke bestanden en records deze data zich bevindt alsook waar de data vandaan komt. In slechts enkele minuten kan de Datafabriek een volledig AVG-rapport samenstellen. Aangezien de Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen, kan informatie desgewenst bij de databron worden geanonimiseerd of verwijderd (recht op vergetelheid). Out-of-the-box, herkent de Datafabriek herkennen 115 verschillende persoonsgebonden datakenmerken. Hiermee kan onze privacyondersteuning niet alleen van worden aangewend voor de AVG, maar ook op elk (toekomstig) privacy gerelateerd beleid over de hele wereld. Naast het voldoen aan verzoeken als het recht op inzage, wordt ook toestemming, data breach reports, data modelling en data retentie procedures ondersteund. Met onze Datafabriek kunnen privacygerelateerde verzoeken centraal worden afgehandeld zonder dat andere afdelingen erbij hoeven te worden betrokken. De Datafabriek neemt de tijdrovende werkzaamheden voor u uit handen. U bespaart kostbare tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (1018 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met de datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van governance, risk management en compliance. De datafabriek is zeer flexibel en levert GRC oplossingen, ook voor complexe infrastructuren. Vele data gerelateerde functionaliteiten zijn mogelijk. Zo kan er gedacht worden aan data lifecycle management (DLM), data leak monitoring en data privacy. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee is het mogelijk om PEP-checks uit te voeren en het verkrijgen van een 360 graden klanten overzicht. De Datafabriek kan use cases ondersteunen als customer due dilligence, voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en know your customer. De Datafabriek, maakt het mogelijk om data retentie en destructie te automatiseren en vanwege het kunnen identificeren van 115 verschillende type persoonsgegevens, het anonimisering en pseudonimisering van data, zijn governance, risico en compliance nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! “By 2021, organizations that have bought privacy risk and are caught lacking in protection will spend more than double the compliance costs of their prepared competition.” Nader Henein, Bart Willemsen - Gartner - Alle data in de Datafabriek wordt opgeslagen met 256-bit AES-encryptie. Van de data die wij integreren is in 90% van de gevallen deze encryptie sterker dan de oorspronkelijke data-bron. In de andere 10%, matcht de Datafabriek het encryptieniveau. Met de Datafabriek kunt u zoeken op raw data. Representaties van de raw data worden opgeslagen in tekstformaat maar worden beheerd achter meerdere lagen van firewalls en proxy's. Met onze Datafabriek ondersteunen we organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn.

Opschonen door dataclassificatie: automatisering van dataretentiebeleid

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Binnen de Datafabriek definieert u de levensduur van uw data en eventuele streams die uit de Datafabriek komen. Hiermee kunt u het proces van gegevensbewaring en vernietiging rechtstreeks voor iedere databron beheren. Rapporten leveren het bewijs dat u zich aan uw dataretentie en destructiebeleid houdt. Met de datafabriek kunt u eveneens door middel van een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle (ongestructureerde) data automatisch classificeren. U bepaalt de dataretentie criteria. De Datafabriek regel de classificatie van uw documenten automatisch. Verouderde data wordt automatisch herkend. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige en confidentiële data worden geïsoleerd en specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. De Datafabriek automatiseert uw dataretentie-beleid terwijl u geld bespaart op (cloud) opslagcapaciteit.

Data curation & normalisation

Het unieke Datafabriek-integratiepatroon zorgt ervoor dat integratie van gedenormaliseerde systemen met verschillende implementaties geen probleem vormt. Door onder andere gebruik te maken van de fuzzy merging engine, de Dafanriek catalog en machine learning-mogelijkheden, optioneel gecombineerd met externe referentiebronnen: kunnen records van verschillende bronnen worden gededupliceerd kunnen de gegevens van verschillende systemen worden genormaliseerd kunnen records worden aangevuld De Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 verschillende bronnen. Een data steward, data engineer of ‘data owner’ kan de gedetecteerde en gecorrigeerde verschillen groepsgewijs goedkeuren. Met ‘machine learning’ kunt u de Datafabriek-engine trainen om in de toekomst dubbele of gekoppelde records te identificeren. De Datafabriek kan u de oplossing bieden voor data curation voor MDM- en ERP-systemen.

De Datafabriek samengevat

1 . De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en schaalbare ‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur 2 . Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge kwaliteit data zonder dat u hoeft te weten op welke wijze data (records) matchen om samengevoegd te worden 3 . (Hoge kwaliteit) datasets die een gedefinieerde query matchen, kunnen worden gestreamd naar andere applicaties en platforms (push en pull) 4 . Terugschrijven naar oorspronkelijke databronnen (met tussenkomst van een datasteward, data-engineer of functionaris voor gegevensbescherming) wordt ondersteund 5 . Door het combineren van geïntegreerde functionaliteiten zoals data lineage, metadata verzamelen en creatie, catalog, streaming & terugschrijfmogelijkheden, ‘machine learning’ inclusief geautomatiseerde fraudedetectie, kunnen veel data gerelateerde use cases gerealiseerd worden. Met de Datafabriek kunt u inzicht verwerven en controle krijgen over uw data alsook informatie uit uw waardevolle data verkrijgen, zonder uw manier van werken te wijzigen, terwijl u de infrastructuur waarin u al hebt geïnvesteerd, optimaal blijft gebruiken. De Datafabriek verhoogt de efficiëntie in uw organisatie op meerdere manieren en bespaart u veel tijd en geld. Hiermee heeft de Datafabriek een positieve ROI. Wij kunnen dit voor uw organisatie inzichtelijk maken met een waardematrix. Er valt veel meer te vertellen over de mogelijkheden die de Datafabriek u kan bieden en de innovatieve technieken. Neem a.u.b. laagdrempelig contact met ons op voor vragen. +31 (0) 252 225 466 info@s10group.nl
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
AVG rapportages, recht op inzage datafabriek zoekt en vindt data door enterprise search Data fabric in a nutshell Data is de nieuwe olie Data Fabric also supports CCPA Data Fabric also supports HIPAA Data Fabric also supports PIPEDA Governance, risk & compliance (GRC) Data retentie en destructie Data curation Datafabriek innovatie
Verwerf hoge kwaliteit data en verhoog de efficiëntie van uw dataprocessen De Datafabriek: uw oplossing voor veel data use cases!
Data governance menu opties Enterprise search
Enterprise search: sleutelwoord “Marketing” in presentaties
Advanced search
Advanced search Waar bevindt zich risicovolle data?
Data governance opties zoals recht op inzage, toestemming, datalek rapportages, data modelling & data retentie
Dashbord van de Datafabriek geeft aan waar uw risicovolle data zich bevindt
Datafabriek data iPaaS en DaaS logo

De Datafabriek: een beperkte selectie van toepassingsgebieden

Flexibel en schaalbaar Vele (maatwerk) toepassingsgebieden mogelijk Efficiëntie wordt verbeterd en kosten worden bespaard
Divider-use-cases Contact Contact One Divider-use-cases One Divider-use-cases One Divider-use-cases One Divider-use-cases One Divider-use-cases One Divider-use-cases One Data use cases
Alles draait om data. De Datafabriek, stelt u in staat om “de nieuwe olie” optimaal te benutten.
Improving efficiency while saving costs
All about data and innovation
Data use cases
+31 (0) 252 225 466
All about data and innovation
© S10 group 2020
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo

Uw eigen use cases en data-uitdagingen

Door zijn flexibiliteit, schaalbaarheid en reeks van unieke innovatieve mogelijkheden, kan de Datafabriek voor veel verschillende use-cases worden gebruikt en u ondersteunen bij vele data-uitdagingen. U kunt denken aan geautomatiseerde fraudedetectie, tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme, ‘know your customer’, ‘customer due diligence’, data curatie & normalisatie en vele andere. Neem gerust contact met ons op om na te gaan hoe de Datafabriek uw use-cases kan helpen oplossen. Tientallen wereldwijd opererende bedrijven uit verschillende branches gebruiken de Datafabriek al dankbaar. Vraag gerust naar referenties, ‘white papers’ over geïmplementeerde use cases, technische informatie enzovoort.

Met de Datafabriek, kan data omgezet worden in

informatie!

“Data is slechts informatie als het een vraag beantwoord…” “Through 2020, organizations adopting data hub strategies will achieve outcomes dependent on shared and governed data with at least 60% lower cost.” Lydia Clougherty Jones, Sally Parker - Gartner - Datapreparatie taken worden geautomatiseerd: de Datafabriek creëert hoge kwaliteit data uit iedere bron. Door data die een query matcht te streamen, wordt de efficiëntie van o.a. data-analyses, data science, business intelligence en kunstmatige intelligentie aanzienlijk verbeterd. Medewerkers hoeven niet te weten waar de data is opgeslagen. Al uw data is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond, ongeacht de complexiteit van uw IT-infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid databronnen (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kunnen eveneens worden geïntegreerd. Ook deze data zal worden ge-dedupliceerd, opgeschoond, verrijkt, relaties tussen de data worden gelegd en samengevoegd. Alle (nieuwe) data die uw query matcht, wordt automatisch gestreamd naar het platform dat uw medewerkers gebruiken. Data scientist besparen 60% van hun tijd aan datapreparatie-taken. Uit onderzoek blijkt dat deze data-voorbereiding 80% van hun tijd in beslag neemt . “By 2022, data preparation will become a critical capability in more than 60% of data integration, analytics/BI, data science, data engineering and data lake enablement platforms.” Ehtisham Zaidi, Sharat Menon - Gartner - Privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. De Datafabriek is in staat om 115 persoonsgebonden kenmerken te identificeren. Hiermee kan data automatisch worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Ook kan uw interne privacybeleid worden toegepast of regels met betrekking tot GDPR, CCPA, HIPAA enz. alvorens de data wordt gestreamd voor verdere verwerking. Keep me in the loop” staat het management toe om nieuw verwerkte informatie in uw organisatie in bijna realtime te ontvangen. Met Enterprise Search kunt u een naald in de hooiberg vinden. Bovenstaande functies gecombineerd met andere functionaliteiten die de Datafabriek biedt, zal uw organisatie helpen om (meer) datagedreven te worden terwijl u compliant bent!

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden

data: u bespaart tijd

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Inmiddels hebben meer dan 80 landen over de hele wereld privacywetten g e ï m p l e m e n t e e r d . Verschillende hieruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen voor organisaties leiden tot tijdrovende activiteiten. Te denken valt aan het recht op inzage , rectificatie en aanvulling, vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . De Datafabriek kan geautomatiseerd een reeks tijdrovende handelingen voor u uitvoeren. De Datafabriek kan een ‘unified view’ van alle persoonsgebonden data tonen en u laten zien in welke bestanden en records deze data zich bevindt alsook waar de data vandaan komt. In slechts enkele minuten kan de Datafabriek een volledig AVG-rapport samenstellen. Aangezien de Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen, kan informatie desgewenst bij de databron worden geanonimiseerd of verwijderd (recht op vergetelheid). Out-of-the-box, herkent de Datafabriek herkennen 115 verschillende persoonsgebonden datakenmerken. Hiermee kan onze privacyondersteuning niet alleen van worden aangewend voor de AVG, maar ook op elk (toekomstig) privacy gerelateerd beleid over de hele wereld. Naast het voldoen aan verzoeken als het recht op inzage, wordt ook toestemming, data breach reports, data modelling en data retentie procedures ondersteund. Met onze Datafabriek kunnen privacygerelateerde verzoeken centraal worden afgehandeld zonder dat andere afdelingen erbij hoeven te worden betrokken. De Datafabriek neemt de tijdrovende werkzaamheden voor u uit handen. U bespaart kostbare tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger -

betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (1018 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met de datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van governance, risk management en compliance. De datafabriek is zeer flexibel en levert GRC oplossingen, ook voor complexe infrastructuren. Vele data gerelateerde functionaliteiten zijn mogelijk. Zo kan er gedacht worden aan data lifecycle management (DLM), data leak monitoring en data privacy. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee is het mogelijk om PEP-checks uit te voeren en het verkrijgen van een 360 graden klanten overzicht. De Datafabriek kan use cases ondersteunen als customer due dilligence, voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en know your customer. De Datafabriek, maakt het mogelijk om data retentie en destructie te automatiseren en vanwege het kunnen identificeren van 115 verschillende type persoonsgegevens, het anonimisering en pseudonimisering van data, zijn governance, risico en compliance nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! “By 2021, organizations that have bought privacy risk and are caught lacking in protection will spend more than double the compliance costs of their prepared competition.” Nader Henein, Bart Willemsen - Gartner - Alle data in de Datafabriek wordt opgeslagen met 256-bit AES- encryptie. Van de data die wij integreren is in 90% van de gevallen deze encryptie sterker dan de oorspronkelijke data- bron. In de andere 10%, matcht de Datafabriek het encryptieniveau. Met de Datafabriek kunt u zoeken op raw data. Representaties van de raw data worden opgeslagen in tekstformaat maar worden beheerd achter meerdere lagen van firewalls en proxy's. Met onze Datafabriek ondersteunen we organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn.

Opschonen door dataclassificatie: automatisering

van dataretentiebeleid

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Binnen de Datafabriek definieert u de levensduur van uw data en eventuele streams die uit de Datafabriek komen. Hiermee kunt u het proces van gegevensbewaring en vernietiging rechtstreeks voor iedere databron beheren. Rapporten leveren het bewijs dat u zich aan uw dataretentie en destructiebeleid houdt. Met de datafabriek kunt u eveneens door middel van een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle (ongestructureerde) data automatisch classificeren. U bepaalt de dataretentie criteria. De Datafabriek regel de classificatie van uw documenten automatisch. Verouderde data wordt automatisch herkend. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige en confidentiële data worden geïsoleerd en specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. De Datafabriek automatiseert uw dataretentie-beleid terwijl u geld bespaart op (cloud) opslagcapaciteit.

Data curation & normalisation

Het unieke Datafabriek-integratiepatroon zorgt ervoor dat integratie van gedenormaliseerde systemen met verschillende implementaties geen probleem vormt. Door onder andere gebruik te maken van de fuzzy merging engine, de Dafanriek catalog en machine learning-mogelijkheden, optioneel gecombineerd met externe referentiebronnen: kunnen records van verschillende bronnen worden gededupliceerd kunnen de gegevens van verschillende systemen worden genormaliseerd kunnen records worden aangevuld De Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 verschillende bronnen. Een data steward, data engineer of ‘data owner’ kan de gedetecteerde en gecorrigeerde verschillen groepsgewijs goedkeuren. Met ‘machine learning’ kunt u de Datafabriek-engine trainen om in de toekomst dubbele of gekoppelde records te identificeren. De Datafabriek kan u de oplossing bieden voor data curation voor MDM- en ERP-systemen.

De Datafabriek samengevat

1 . De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en schaalbare ‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur 2 . Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge kwaliteit data zonder dat u hoeft te weten op welke wijze data (records) matchen om samengevoegd te worden 3 . (Hoge kwaliteit) datasets die een gedefinieerde query matchen, kunnen worden gestreamd naar andere applicaties en platforms (push en pull) 4 . Terugschrijven naar oorspronkelijke databronnen (met tussenkomst van een datasteward, data-engineer of functionaris voor gegevensbescherming) wordt ondersteund 5 . Door het combineren van geïntegreerde functionaliteiten zoals data lineage, metadata verzamelen en creatie, catalog, streaming & terugschrijfmogelijkheden, ‘machine learning’ inclusief geautomatiseerde fraudedetectie, kunnen veel data gerelateerde use cases gerealiseerd worden. Met de Datafabriek kunt u inzicht verwerven en controle krijgen over uw data alsook informatie uit uw waardevolle data verkrijgen, zonder uw manier van werken te wijzigen, terwijl u de infrastructuur waarin u al hebt geïnvesteerd, optimaal blijft gebruiken. De Datafabriek verhoogt de efficiëntie in uw organisatie op meerdere manieren en bespaart u veel tijd en geld. Hiermee heeft de Datafabriek een positieve ROI. Wij kunnen dit voor uw organisatie inzichtelijk maken met een waardematrix. Er valt veel meer te vertellen over de mogelijkheden die de Datafabriek u kan bieden en de innovatieve technieken. Neem a.u.b. laagdrempelig contact met ons op voor vragen. +31 (0) 252 225 466 info@s10group.nl
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
S10 jigsaw bullet
AVG, recht op inzage
S10 Data fabric in a nutshell Data is de nieuwe olie Data Fabric also supports CCPA Data Fabric also supports HIPAA Data Fabric also supports PIPEDA datafabriek zoekt en vindt data door enterprise search Governance, risk & compliance (GRC) Data retentie en destructie Datafabriek innovatie
Verwerf hoge kwaliteit data en verhoog de efficiëntie van uw dataprocessen De Datafabriek: uw oplossing voor veel data use cases!
Data curation Houd me op de hoogte softwarefunctionaliteit Enterprise search
Enterprise search: sleutelwoord “Marketing” in presentaties
Advanced search
Advanced search Waar bevindt zich risicovolle data?
Dashbord van de Datafabriek geeft aan waar uw risicovolle data zich bevindt
Data governance menu opties
Data governance opties zoals recht op inzage, toestemming, datalek rapportages, data modelling & data retentie

De Datafabriek: een beperkte selectie

van toepassingsgebieden

Flexibel en schaalbaar Vele (maatwerk) toepassingsgebieden mogelijk Efficiëntie wordt verbeterd en kosten worden bespaard
Datafabriek data iPaaS en DaaS logo Contact Contact Divider small One Divider small One Divider small One Divider small One Divider small One Divider small One Divider small One Data use cases
Alles draait om data. De Datafabriek, stelt u in staat om “de nieuwe olie” optimaal te benutten.
Improving efficiency while saving costs
Data use cases