Luieren Afval op het strand Het was warm weer Afvalhierachie: de ladder van Lansink Druppels Repair Cafe Teylingen Schone energie Recyclen? Nee, hergebruiken! hamer reachter

Recente milieutechnische ontwikkelingen

S10 consultancy column: “Toekomstige stappen?”

Door Stan van Gemert, eigenaar

Vakantie-luieren

Mijn jongens hebben het ervan genomen tijdens de vakantie. Dag- en nachtritme werden omgegooid. Gamen en Skypen onbeperkt. De verschillende logees die we over de vloer hadden, voelden zich hierbij als een vis in het water en pasten zich volledig aan. Hans en Grietje kwamen mij voor ogen: sporen van etenswaren (en verpakkingsmateriaal) lagen rond de computers te slingeren. Opruimen kost immers kansen! Voorstellen om te bowlen en te zwemmen werden terzijde geschoven. Het weer was grillig. De eerste weken stond de ventilator in de top 3 van eerste levensbehoeften. Deze werd plotsklaps ingeruild voor een paraplu in de laatste week. Laat dit nu net de scoutingweek in tentjes zijn geweest. Maar gezellig en leuk hebben ze het gehad.

Vakantieafval

Niet alleen mijn zoons “markeren” hun vakantiedomein met etenswaren tijdens het besteden van hun kwaliteitstijd. “Grote” mensen doen dat ook… op het strand. Al genietend van de zon, de zee en het strand, volgen de hapjes en drankjes elkaar snel op. Het afval? Ach, dat ruimt een ander toch op? In dit geval heeft een groep vrijwilligers tijdens de vakantieperiode deze handschoen opgepakt. In twee weken tijd hebben ze ruim zevenduizend kilo rotzooi opgeruimd van Nederlandse stranden. Een piepklein stapje voor een schonere planeet. Chapeau! Foto: Archief - Flickr cc Public Domain Photos

Grillig vakantieweer

Zoals hierboven al aangegeven, wat was het weer grillig tijdens de vakantie. Wat was het warm en wat was het koud en wat was het stormachtig. Normaal roert maart zijn staart, maar juli kan er ook wat van. Juli was de maand van een hittegolf met bijna een absoluut record. Dit terwijl het op 10 juli in Twente 1,3 graden aan de grond vroor. En dan nog die zomerstorm met code rood en een spoor van vernieling achter zich. In IJmuiden werd zelfs windkracht 10 gemeten (een windstoot van 121 km per uur). Voor de statistici onder ons: dit beeld past bij de opwarming van de aarde. De kans op extreme weersomstandigheden neemt gewoonweg toe. Als op temperatuurreeksen statistiek wordt toegepast, blijkt dat met een gemiddelde opwarming van 1,6 graden de kans op extreem weer met 25% toeneemt. Ik durf te zeggen, een vele malen grotere kans dan het winnen van de jackpot van de Staatsloterij.

Grote stap of procederen?

In 1997 werd in de Japanse stad Kyoto het verdrag van Kyoto opgesteld. Dit verdrag “regelt” de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Vier jaar later besloten echter een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, zich uit dit verdrag terug te trekken. Dit terwijl ongeveer een vierde van de totale broeikasgasemissies in de wereld (waaronder CO2), door de VS wordt veroorzaakt. Voor mij kwam het als een verrassing dat president Obama op 3 augustus zijn nieuwe ‘Clean Power Plan’ aankondigde. Een plan dat de uitstoot van broeikasgassen fundamenteel aanpakt. In 2030 moet de CO2 uitstoot 32% minder zijn dan in 2005. Onder andere wil Obama minder kolenstook en veel meer investeringen in duurzame energie. Voor de steenkolensector al reden genoeg om naar de rechter te stappen om het plan te blokkeren...

Kleinere stap of procederen?

Over de gang naar de rechter gesproken, klimaatorganisatie Urgenda en honderden mede-eisers, hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, betreffende de CO2 reductie. De Haagse rechter deed in juni uitspraak. De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ten minste 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990 . De rechter verklaarde dat internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing zijn op de inwoners van Nederland. Tevens stelt de rechter dat de ondergrens van zorgvuldig beleid, bepaald wordt door de internationale ambities. Ambities die landen met elkaar voor de toekomst afspreken. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda noemde de uitspraak toen nog een grote overwinning: “Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei: dit gaat nooit gebeuren” . Haar verwachting was dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Verrast het u dat GroenLinks enthousiast was over de uitspraak, terwijl de VVD het er mee oneens was? De VVD is namelijk bang dat bedrijven uit Nederland zullen verdwijnen als hier strengere maatregelen worden genomen dan elders. Het Nederlandse kabinet heeft alsnog besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Den Haag. Waarschijnlijk zal het kabinet tot aan de Hoge Raad doorprocederen.

Kleine stap met procedure?

Voorlopig lijkt het dat in de Verenigde Staten en in Nederland, de rechter kan bepalen of we de CO2 uitstoot verplicht gaan terugdringen. Maar hoe zit dat op klein niveau op milieutechnisch gebied? Recent concludeerden de VN en Interpol nog dat slechts een derde van het elektronische afval in Europa goed wordt gerecycled. Toch worden overtreders zelden vervolgd, ondanks strenge milieuwetten in veel landen. Dan hebben we het over recyclen van 'e-waste'. Heeft iemand ooit gesproken van hergebruik van elektrische apparaten? Ik heb er in ieder geval wel over nagedacht en een vervolgstap genomen. Via een burgerinitiatief, heb ik een projectplan aan de gemeente aangeboden. Een projectplan dat zal kunnen leiden tot reductie van de 'e-waste' voor de gemeente Teylingen van 17.500 kg op jaarbasis. De gemeente-procedure wordt bewandeld. Een procedurele stap in de goede richting?

Nog kleinere stap zonder procedure!

Repair Café Teylingen krijgt een doorstart! Tijdens de vakantieperiode heb ik mijn schouders onder dit project gezet. Buurtbewoners worden uitgenodigd om hun kapotte huisraad samen met onze vrijwilligers te repareren en te hergebruiken. 19 september is de opening. Naast gezellig, is het een stap voorwaarts naar meer milieubewustzijn in de gemeente Teylingen.

Tot slot wellicht de juiste babystap

Er zijn verscheidene gassen in onze atmosfeer die een deel van de warmtestraling tegen houden. De aarde kan dus zijn warmte slechter kwijt en zo dragen deze gassen bij aan het broeikaseffect. Het meest bekende is CO2. Verhoging van de temperatuur betekent meer extreem weer en dus meer schade aan de aarde. Naar het er nu uitziet, zijn we in een tijd beland waar (sommige) bedrijven juridische procedures aangaan, zodra er vanuit de overheid plannen worden gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tevens wordt gesteld dat er bedrijven naar andere landen vertrekken wanneer wij strengere maatregelen tegen de uitstoot van CO2 nemen. Wordt dit dan een verhaal van lange adem? Die adem hebben we ook in de toekomst nodig. Onze 'blauwe bol' dient uiteindelijk doorgegeven te worden aan de volgende generaties. Dat klinkt abstract, maar het zijn ook uw (klein)kinderen. Daarom kunnen we ook zelf klein denken en zelf milieubewust omgaan met alles om ons heen. Van energieverbruik tot huisraad. Huisraad niet zomaar weggooien, maar repareren en hergebruiken. Op korte termijn wellicht een druppel op een hete plaat. Maar als er genoeg druppels zijn… © www.eenmiljoendruppels.nl

MVO

S10 consultancy vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Een van onze diensten omvat het aanpassen van het energieverbruik. Energiebesparing helpt ook het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare grondstoffen! Naast doelmatig energieverbruik, hebben wij een sterk oog voor het gebruik van duurzame materialen tijdens onze projecten. Uiteraard zijn wij bereid u meer informatie te verstrekken over onze initiatieven aangaande duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verduidelijking: “Recyclen? NEE, hergebruiken!”

Recyclen is een vorm van hergebruiken. Het recyclen van elektrische apparaten is iets anders dan het hergebruiken van elektrische apparaten. Dit laatste betekent een stap minder in het verwerkingsproces: een elektrisch apparaat wordt in zijn geheel hergebruikt, het krijgt een tweede leven! Met recyclen worden circa 82% van de grondstoffen hergebruikt. Hergebruik is trede 2 op de ladder van Lansink en recycling trede 3.
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation
De gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt. Kans op extreem weer neemt gestaag toe. Welke (toekomstige) stappen worden er gezet?
Columns & artikelen
03-09-2015
De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
Luieren Repair Cafe Teylingen Recyclen? Nee, hergebruiken! Afval op het strand Druppels Afvalhierachie: de ladder van Lansink
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation
03-09-2015

Recente milieutechnische ontwikkelingen

S10 consultancy column:

“Toekomstige stappen?”

Door Stan van Gemert, eigenaar

Vakantie-luieren

Mijn jongens hebben het ervan genomen tijdens de vakantie. Dag- en nachtritme werden omgegooid. Gamen en Skypen onbeperkt. De verschillende logees die we over de vloer hadden, voelden zich hierbij als een vis in het water en pasten zich volledig aan. Hans en Grietje kwamen mij voor ogen: sporen van etenswaren (en verpakkingsmateriaal) lagen rond de computers te slingeren. Opruimen kost immers kansen! Voorstellen om te bowlen en te zwemmen werden terzijde geschoven. Het weer was grillig. De eerste weken stond de ventilator in de top 3 van eerste levensbehoeften. Deze werd plotsklaps ingeruild voor een paraplu in de laatste week. Laat dit nu net de scoutingweek in tentjes zijn geweest. Maar gezellig en leuk hebben ze het gehad.

Vakantieafval

Niet alleen mijn zoons “markeren” hun vakantiedomein met etenswaren tijdens het besteden van hun kwaliteitstijd. “Grote” mensen doen dat ook… op het strand. Al genietend van de zon, de zee en het strand, volgen de hapjes en drankjes elkaar snel op. Het afval? Ach, dat ruimt een ander toch op? In dit geval heeft een groep vrijwilligers tijdens de vakantieperiode deze handschoen opgepakt. In twee weken tijd hebben ze ruim zevenduizend kilo rotzooi opgeruimd van Nederlandse stranden. Een piepklein stapje voor een schonere planeet. Chapeau! Foto: Archief - Flickr cc Public Domain Photos

Grillig vakantieweer

Zoals hierboven al aangegeven, wat was het weer grillig tijdens de vakantie. Wat was het warm en wat was het koud en wat was het stormachtig. Normaal roert maart zijn staart, maar juli kan er ook wat van. Juli was de maand van een hittegolf met bijna een absoluut record. Dit terwijl het op 10 juli in Twente 1,3 graden aan de grond vroor. En dan nog die zomerstorm met code rood en een spoor van vernieling achter zich. In IJmuiden werd zelfs windkracht 10 gemeten (een windstoot van 121 km per uur). Voor de statistici onder ons: dit beeld past bij de opwarming van de aarde. De kans op extreme weersomstandigheden neemt gewoonweg toe. Als op temperatuurreeksen statistiek wordt toegepast, blijkt dat met een gemiddelde opwarming van 1,6 graden de kans op extreem weer met 25% toeneemt. Ik durf te zeggen, een vele malen grotere kans dan het winnen van de jackpot van de Staatsloterij.

Grote stap of procederen?

In 1997 werd in de Japanse stad Kyoto het verdrag van Kyoto opgesteld. Dit verdrag “regelt” de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Vier jaar later besloten echter een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, zich uit dit verdrag terug te trekken. Dit terwijl ongeveer een vierde van de totale broeikasgasemissies in de wereld (waaronder CO2), door de VS wordt veroorzaakt. Voor mij kwam het als een verrassing dat president Obama op 3 augustus zijn nieuwe ‘Clean Power Plan’ aankondigde. Een plan dat de uitstoot van broeikasgassen fundamenteel aanpakt. In 2030 moet de CO2 uitstoot 32% minder zijn dan in 2005. Onder andere wil Obama minder kolenstook en veel meer investeringen in duurzame energie. Voor de steenkolensector al reden genoeg om naar de rechter te stappen om het plan te blokkeren...

Kleinere stap of procederen?

Over de gang naar de rechter gesproken, klimaatorganisatie Urgenda en honderden mede-eisers, hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat, betreffende de CO2 reductie. De Haagse rechter deed in juni uitspraak. De Nederlandse Staat moet in 2020 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met ten minste 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990 . De rechter verklaarde dat internationale verdragen tussen landen rechtstreeks van toepassing zijn op de inwoners van Nederland. Tevens stelt de rechter dat de ondergrens van zorgvuldig beleid, bepaald wordt door de internationale ambities. Ambities die landen met elkaar voor de toekomst afspreken. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda noemde de uitspraak toen nog een grote overwinning: “Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei: dit gaat nooit gebeuren” . Haar verwachting was dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2. Verrast het u dat GroenLinks enthousiast was over de uitspraak, terwijl de VVD het er mee oneens was? De VVD is namelijk bang dat bedrijven uit Nederland zullen verdwijnen als hier strengere maatregelen worden genomen dan elders. Het Nederlandse kabinet heeft alsnog besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Den Haag. Waarschijnlijk zal het kabinet tot aan de Hoge Raad doorprocederen.

Kleine stap met procedure?

Voorlopig lijkt het dat in de Verenigde Staten en in Nederland, de rechter kan bepalen of we de CO2 uitstoot verplicht gaan terugdringen. Maar hoe zit dat op klein niveau op milieutechnisch gebied? Recent concludeerden de VN en Interpol nog dat slechts een derde van het elektronische afval in Europa goed wordt gerecycled. Toch worden overtreders zelden vervolgd, ondanks strenge milieuwetten in veel landen. Dan hebben we het over recyclen van 'e-waste'. Heeft iemand ooit gesproken van hergebruik van elektrische apparaten? Ik heb er in ieder geval wel over nagedacht en een vervolgstap genomen. Via een burgerinitiatief, heb ik een projectplan aan de gemeente aangeboden. Een projectplan dat zal kunnen leiden tot reductie van de 'e-waste' voor de gemeente Teylingen van 17.500 kg op jaarbasis. De gemeente-procedure wordt bewandeld. Een procedurele stap in de goede richting?

Nog kleinere stap zonder procedure!

Repair Café Teylingen krijgt een doorstart! Tijdens de vakantieperiode heb ik mijn schouders onder dit project gezet. Buurtbewoners worden uitgenodigd om hun kapotte huisraad samen met onze vrijwilligers te repareren en te hergebruiken. 19 september is de opening. Naast gezellig, is het een stap voorwaarts naar meer milieubewustzijn in de gemeente Teylingen.

Tot slot wellicht de juiste babystap

Er zijn verscheidene gassen in onze atmosfeer die een deel van de warmtestraling tegen houden. De aarde kan dus zijn warmte slechter kwijt en zo dragen deze gassen bij aan het broeikaseffect. Het meest bekende is CO2. Verhoging van de temperatuur betekent meer extreem weer en dus meer schade aan de aarde. Naar het er nu uitziet, zijn we in een tijd beland waar (sommige) bedrijven juridische procedures aangaan, zodra er vanuit de overheid plannen worden gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Tevens wordt gesteld dat er bedrijven naar andere landen vertrekken wanneer wij strengere maatregelen tegen de uitstoot van CO2 nemen. Wordt dit dan een verhaal van lange adem? Die adem hebben we ook in de toekomst nodig. Onze 'blauwe bol' dient uiteindelijk doorgegeven te worden aan de volgende generaties. Dat klinkt abstract, maar het zijn ook uw (klein)kinderen. Daarom kunnen we ook zelf klein denken en zelf milieubewust omgaan met alles om ons heen. Van energieverbruik tot huisraad. Huisraad niet zomaar weggooien, maar repareren en hergebruiken. Op korte termijn wellicht een druppel op een hete plaat. Maar als er genoeg druppels zijn… © www.eenmiljoendruppels.nl

MVO

S10 consultancy vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Een van onze diensten omvat het aanpassen van het energieverbruik. Energiebesparing helpt ook het klimaat, voorkomt vervuiling en spaart kostbare grondstoffen! Naast doelmatig energieverbruik, hebben wij een sterk oog voor het gebruik van duurzame materialen tijdens onze projecten. Uiteraard zijn wij bereid u meer informatie te verstrekken over onze initiatieven aangaande duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verduidelijking: “Recyclen? NEE,

hergebruiken!”

Recyclen is een vorm van hergebruiken. Het recyclen van elektrische apparaten is iets anders dan het hergebruiken van elektrische apparaten. Dit laatste betekent een stap minder in het verwerkingsproces: een elektrisch apparaat wordt in zijn geheel hergebruikt, het krijgt een tweede leven! Met recyclen worden circa 82% van de grondstoffen hergebruikt. Hergebruik is trede 2 op de ladder van Lansink en recycling trede 3.
hamer reachter Het was warm weer Schone energie
De gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt. Kans op extreem weer neemt gestaag toe. Welke (toekomstige) stappen worden er gezet?

Columns & artikelen

De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
+31 (0) 252 225 466