Acquisitiefraude

S10 consultancy column: “te mooi om waar te zijn”

Door Stan van Gemert, eigenaar

Jeroen van “Google”

“U spreekt met Jeroen van Google…”. Zo begon het telefoongesprek met het bedrijf dat mij afgelopen week belde. “Bel ik gelegen?” “Ehmm, ja hoor!” En daar begon Jeroen een verhaal af te steken. Google bleek een nieuw product ontwikkeld te hebben omdat Google erkent dat de kleinere MKB bedrijven moeilijk vindbaar zijn. Naast de Google AdWords wordt nu de mogelijkheid geboden om vijf sleutelwoorden op te geven waarmee jouw bedrijf gegarandeerd op de eerste pagina van Google komt, direct onder de AdWords. Indien blijkt dat meerdere bedrijven vergelijkbare sleutelwoorden hebben gekozen en Google niet kan garanderen dat je op de eerste pagina terecht komt, zal er contact met je worden opgenomen. Ik was verheugd: de ‘pijn’ die voor het kleine MKB geldt werd perfect verwoord en het ‘Unique Selling Point’ is simpelweg dat het Google is, die een gegarandeerde eerste-pagina-vermelding afgeeft! Met enige regelmaat ontvangen wij post van Google en we gebruiken al geruime tijd verscheidende producten van hen. Het kwam dus niet vreemd op me over dat Google ons belde. Ik had wel interesse! Jeroen zei dat ik teruggebeld zou worden.

Annet van “Google”

“U spreekt met Annet van Google…” . Wow, dat is snel… Ik zei aan Annet dat ik nog geen vijf sleutelwoorden paraat had. Annet zei dat ik die later kon doorgeven, maar dat ze nu alvast de bandopname wilde starten, zodat Google alvast de voorbereidingen kon treffen. Tijdens de bandopname mocht ik de vragen alleen met “JA” of met “NEE” beantwoorden. Vragen mocht ik stellen na de bandopname. Echter tijdens de tweede vraag noemde Annet opeens een andere bedrijfsnaam dan Google, waarop ik direct reageerde. “Sorry, ik weet dat ik geen vragen mag stellen maar je gaf aan dat jullie Google zijn”. “Dat geeft niet hoor, dan starten we zo meteen de bandopname gewoon opnieuw” . Annet gaf aan dat zij een onderdeel zijn van Google dat zich heeft toegespitst op dit product. De opname werd opnieuw gestart, maar nu werd geen enkele bedrijfsnaam genoemd.

De echte Google

Nadat het gesprek geëindigd was, vond ik het toch vreemd dat tijdens de eerste bandopname een andere bedrijfsnaam genoemd werd. Was een gegarandeerde vermelding op de eerste pagina van Google ook niet een beetje te mooi om waar te zijn? Tijd voor onderzoek! Gelukkig heb je bij kopen op afstand zeven dagen bedenktijd, toch? Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en Google zelf te bellen. Al snel bleek dat dit bedrijf geen onderdeel van Google is en ook geen Google partner is. Tevens gaf de echte Google aan dit product niet in hun portfolio te hebben. Als extra toevoeging gaf Google aan nooit gegarandeerde plaatsingen op de eerste pagina af te zullen geven! Al mijn alarmbellen gingen af. Er is mij dus door een bedrijf in naam van Google, een product aangeboden dat niet eens door Google wordt geleverd!

Verzoek creditnota

Net iets meer dan een uur na het telefoongesprek heb ik een email gestuurd naar het infoadres van de bedrijfsnaam die ‘per ongeluk’ genoemd werd tijdens de eerste bandopname. Hierbij gaf ik aan dat de door hen gegeven voorstelling van zaken niet strookte met de feiten. De volgende dag lag er echter toch een factuur op de mat met, wat ik al vermoedde, een andere dienstverlening dan besproken. De dienst bleek een vermelding te betreffen op een bedrijvengids-website. Ik heb direct naar de twee info-emailadressen die vermeld stonden in de factuur geschreven dat ik onder GEEN beding gebruik wil maken van hun aanbieding tot vermelding van onze bedrijfsgegevens en om een creditnota verzocht.

De reactie: vordering uit handen geven en laster & smaad

Ik ontving een reactie terug waarin werd aangegeven dat de naam Google niet te horen is op de band. Tevens werd er aangegeven: “Een beroep op zeven dagen bedenktijd heeft u niet daar dit wettelijk geregeld is voor particulieren oftewel consumenten. Dit gaat om een zakelijke overeenkomst tussen twee bedrijven.” En als toetje: “Wij kunnen u bij voorbaat mededelen dat wij de vordering uit handen zullen geven indien uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is. Tevens wijzen wij u erop dat indien u onwaarheden over ons bedrijf verspreidt wij ons genoodzaakt voelen om de zaak uit handen te geven waarbij u aansprakelijk wordt gesteld op grond van laster c.q. smaad, waarbij wij tevens aanspraak maken op schadevergoeding” . Ik heb onder meer teruggeschreven: “Ik blijf bij mijn standpunt en verzoek nogmaals vriendelijk de factuur te crediteren daar jullie een compleet ander aanbod hebben gedaan dan waar de factuur melding van maakt. Er is dus geen sprake van een overeenkomst.” Waarop hun reactie volgde: “Er is wel degelijk een overeenkomst met u tot stand gekomen en deze is vastgelegd middels een bandopname. Dat u dus geen overeenkomst met ons bent aangegaan is onjuist. Een creditnota ontvangt u niet, sterker nog ons standpunt blijft gehandhaafd. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen zullen wij de zaak op grond van art 6:83 sub c BW ter incasso uit handen geven.” Ik heb in een eerder artikel geschreven over “de klant is koning” in het artikel “Het kan nog!” Hoe ver staat dit bedrijf hier wel niet van af?

Andere bedrijven

Er blijken meerdere bedrijven op exact dezelfde wijze te zijn benaderd. Ook zij hebben agressieve feedback ontvangen. Een tweetal bedrijven hebben inmiddels een jurist op hun dak gestuurd gekregen. Dit vanwege tweets die ze hebben geplaatst ter waarschuwing van andere ondernemers, alsook door het openen van ‘threads’ op Internetforums. Ik ben inmiddels met een paar van hen in contact.

Te mooi om waar te zijn

In sommige gevallen blijken zaken die telefonisch uitvoerig uiteengezet zijn te mooi om waar te zijn. Ik dacht me te kunnen beroepen op de ‘kopen op afstand’ rechten. Helaas gelden er verschillende regels voor bedrijven en consumenten. Een gat in de wet als je het mij vraagt. Maar wel een gat waar malafide bedrijven vol overgave inspringen. Met als gevolg dat, wanneer je als bedrijf niet goed oppast, je op de blaren moet zitten. Of toch niet?

Het probleem

Helaas wordt me nu eens temeer duidelijk waarom het voor bedrijven zo lastig is om koude acquisitie te plegen. Aanbiedingen zoals door dit soort bedrijven gedaan worden, dragen in ieder geval negatief bij aan de gevoelens die opkomen wanneer je door een nieuw bedrijf wordt gebeld. Hiernaast is er de financiële kwestie. Er wordt geschat dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo’n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. Er dient dus een oplossing te komen.

Er is hoop

Door SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten is er een initiatief voorstel ingediend ter wijziging van Boek 6 van burgerlijk wetboek (Kamerstukken 33712 nr. 1 t/m 3). Gesteund door de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland met zaaknummer128340 / HA ZA 11-589 is er hoop dat in de toekomst ondernemers makkelijker van misleidende overeenkomsten af kunnen komen en kunnen rekenen op meer bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Mogelijk wordt acquisitiefraude strafbaar.

Nog meer hoop

Bij S10 consultancy hoeft u geen moment te twijfelen aan de afspraken die zijn gemaakt. Wij vinden vertrouwen en klantgerichtheid uitermate belangrijk en stellen hierbij de klanten centraal. Wij zijn open en transparant en komen alle afspraken na. Of het nu gaat om kostenbesparingen, P&O arbeidsrecht, interim management, coaching of training. Bij ons kunt u ervan uitgaan, dat datgene wat afgesproken is, wordt geleverd.
Google logo Geen creditnota afbeedling groot
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation
Zijn sommige aanbiedingen niet te mooi om waar te zijn? Is er hoop dat er wat gaat veranderen in de wetgeving?
Columns & artikelen
De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
16-01-2014
Geen creditnota afbeedling groot
Google logo Geen creditnota afbeedling groot
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation

Columns & artikelen

De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen

Acquisitiefraude

S10 consultancy column: “te mooi om

waar te zijn”

Door Stan van Gemert, eigenaar

Jeroen van “Google”

“U spreekt met Jeroen van Google…”. Zo begon het telefoongesprek met het bedrijf dat mij afgelopen week belde. “Bel ik gelegen?” “Ehmm, ja hoor!” En daar begon Jeroen een verhaal af te steken. Google bleek een nieuw product ontwikkeld te hebben omdat Google erkent dat de kleinere MKB bedrijven moeilijk vindbaar zijn. Naast de Google AdWords wordt nu de mogelijkheid geboden om vijf sleutelwoorden op te geven waarmee jouw bedrijf gegarandeerd op de eerste pagina van Google komt, direct onder de AdWords. Indien blijkt dat meerdere bedrijven vergelijkbare sleutelwoorden hebben gekozen en Google niet kan garanderen dat je op de eerste pagina terecht komt, zal er contact met je worden opgenomen. Ik was verheugd: de ‘pijn’ die voor het kleine MKB geldt werd perfect verwoord en het ‘Unique Selling Point’ is simpelweg dat het Google is, die een gegarandeerde eerste-pagina-vermelding afgeeft! Met enige regelmaat ontvangen wij post van Google en we gebruiken al geruime tijd verscheidende producten van hen. Het kwam dus niet vreemd op me over dat Google ons belde. Ik had wel interesse! Jeroen zei dat ik teruggebeld zou worden.

Annet van “Google”

“U spreekt met Annet van Google…” . Wow, dat is snel… Ik zei aan Annet dat ik nog geen vijf sleutelwoorden paraat had. Annet zei dat ik die later kon doorgeven, maar dat ze nu alvast de bandopname wilde starten, zodat Google alvast de voorbereidingen kon treffen. Tijdens de bandopname mocht ik de vragen alleen met “JA” of met “NEE” beantwoorden. Vragen mocht ik stellen na de bandopname. Echter tijdens de tweede vraag noemde Annet opeens een andere bedrijfsnaam dan Google, waarop ik direct reageerde. “Sorry, ik weet dat ik geen vragen mag stellen maar je gaf aan dat jullie Google zijn”. “Dat geeft niet hoor, dan starten we zo meteen de bandopname gewoon opnieuw” . Annet gaf aan dat zij een onderdeel zijn van Google dat zich heeft toegespitst op dit product. De opname werd opnieuw gestart, maar nu werd geen enkele bedrijfsnaam genoemd.

De echte Google

Nadat het gesprek geëindigd was, vond ik het toch vreemd dat tijdens de eerste bandopname een andere bedrijfsnaam genoemd werd. Was een gegarandeerde vermelding op de eerste pagina van Google ook niet een beetje te mooi om waar te zijn? Tijd voor onderzoek! Gelukkig heb je bij kopen op afstand zeven dagen bedenktijd, toch? Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en Google zelf te bellen. Al snel bleek dat dit bedrijf geen onderdeel van Google is en ook geen Google partner is. Tevens gaf de echte Google aan dit product niet in hun portfolio te hebben. Als extra toevoeging gaf Google aan nooit gegarandeerde plaatsingen op de eerste pagina af te zullen geven! Al mijn alarmbellen gingen af. Er is mij dus door een bedrijf in naam van Google, een product aangeboden dat niet eens door Google wordt geleverd!

Verzoek creditnota

Net iets meer dan een uur na het telefoongesprek heb ik een email gestuurd naar het infoadres van de bedrijfsnaam die ‘per ongeluk’ genoemd werd tijdens de eerste bandopname. Hierbij gaf ik aan dat de door hen gegeven voorstelling van zaken niet strookte met de feiten. De volgende dag lag er echter toch een factuur op de mat met, wat ik al vermoedde, een andere dienstverlening dan besproken. De dienst bleek een vermelding te betreffen op een bedrijvengids-website. Ik heb direct naar de twee info-emailadressen die vermeld stonden in de factuur geschreven dat ik onder GEEN beding gebruik wil maken van hun aanbieding tot vermelding van onze bedrijfsgegevens en om een creditnota verzocht.

De reactie: vordering uit handen geven en

laster & smaad

Ik ontving een reactie terug waarin werd aangegeven dat de naam Google niet te horen is op de band. Tevens werd er aangegeven: “Een beroep op zeven dagen bedenktijd heeft u niet daar dit wettelijk geregeld is voor particulieren oftewel consumenten. Dit gaat om een zakelijke overeenkomst tussen twee bedrijven.” En als toetje: “Wij kunnen u bij voorbaat mededelen dat wij de vordering uit handen zullen geven indien uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is. Tevens wijzen wij u erop dat indien u onwaarheden over ons bedrijf verspreidt wij ons genoodzaakt voelen om de zaak uit handen te geven waarbij u aansprakelijk wordt gesteld op grond van laster c.q. smaad, waarbij wij tevens aanspraak maken op schadevergoeding” . Ik heb onder meer teruggeschreven: “Ik blijf bij mijn standpunt en verzoek nogmaals vriendelijk de factuur te crediteren daar jullie een compleet ander aanbod hebben gedaan dan waar de factuur melding van maakt. Er is dus geen sprake van een overeenkomst.” Waarop hun reactie volgde: “Er is wel degelijk een overeenkomst met u tot stand gekomen en deze is vastgelegd middels een bandopname. Dat u dus geen overeenkomst met ons bent aangegaan is onjuist. Een creditnota ontvangt u niet, sterker nog ons standpunt blijft gehandhaafd. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen zullen wij de zaak op grond van art 6:83 sub c BW ter incasso uit handen geven.” Ik heb in een eerder artikel geschreven over “de klant is koning” in het artikel “Het kan nog!” Hoe ver staat dit bedrijf hier wel niet van af?

Andere bedrijven

Er blijken meerdere bedrijven op exact dezelfde wijze te zijn benaderd. Ook zij hebben agressieve feedback ontvangen. Een tweetal bedrijven hebben inmiddels een jurist op hun dak gestuurd gekregen. Dit vanwege tweets die ze hebben geplaatst ter waarschuwing van andere ondernemers, alsook door het openen van ‘threads’ op Internetforums. Ik ben inmiddels met een paar van hen in contact.

Te mooi om waar te zijn

In sommige gevallen blijken zaken die telefonisch uitvoerig uiteengezet zijn te mooi om waar te zijn. Ik dacht me te kunnen beroepen op de ‘kopen op afstand’ rechten. Helaas gelden er verschillende regels voor bedrijven en consumenten. Een gat in de wet als je het mij vraagt. Maar wel een gat waar malafide bedrijven vol overgave inspringen. Met als gevolg dat, wanneer je als bedrijf niet goed oppast, je op de blaren moet zitten. Of toch niet?

Het probleem

Helaas wordt me nu eens temeer duidelijk waarom het voor bedrijven zo lastig is om koude acquisitie te plegen. Aanbiedingen zoals door dit soort bedrijven gedaan worden, dragen in ieder geval negatief bij aan de gevoelens die opkomen wanneer je door een nieuw bedrijf wordt gebeld. Hiernaast is er de financiële kwestie. Er wordt geschat dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo’n 400 miljoen euro schade lijdt door acquisitiefraude. Er dient dus een oplossing te komen.

Er is hoop

Door SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en VVD-Kamerlid Foort van Oosten is er een initiatief voorstel ingediend ter wijziging van Boek 6 van burgerlijk wetboek (Kamerstukken 33712 nr. 1 t/m 3). Gesteund door de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland met zaaknummer128340 / HA ZA 11-589 is er hoop dat in de toekomst ondernemers makkelijker van misleidende overeenkomsten af kunnen komen en kunnen rekenen op meer bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Mogelijk wordt acquisitiefraude strafbaar.

Nog meer hoop

Bij S10 consultancy hoeft u geen moment te twijfelen aan de afspraken die zijn gemaakt. Wij vinden vertrouwen en klantgerichtheid uitermate belangrijk en stellen hierbij de klanten centraal. Wij zijn open en transparant en komen alle afspraken na. Of het nu gaat om kostenbesparingen, P&O arbeidsrecht, interim management, coaching of training. Bij ons kunt u ervan uitgaan, dat datgene wat afgesproken is, wordt geleverd.
Zijn sommige aanbiedingen niet te mooi om waar te zijn? Is er hoop dat er wat gaat veranderen in de wetgeving?
16-01-2014
Geen creditnota afbeedling groot
+31 (0) 252 225 466