Veranderprocessen

S10 consultancy column: “Het feest van veranderen met weerstand”

Door Stan van Gemert, eigenaar

The best party ever

Mijn jongste zoon zit in groep 8. Vorig weekeinde heeft hij zijn verjaardagsfeest samen met een klasgenoot gevierd. De gehele klas was uitgenodigd op een externe locatie. Een spannende gebeurtenis, want het was het allereerste klassenfeest. Het was spannend dat één klasgenootje aan het begin van de avond toch met haar moeder weer huiswaarts keerde. Voor alle andere kinderen was het ook erg onwennig. Meisjes stonden bij de meisjes en jongens stonden bij de jongens. Het was nog even afwachten of de drie vrijwilligers met wie de planning was doorgenomen, de groep mee zou kunnen krijgen in een feeststemming. Maar toen alle ouders eenmaal weg waren, het spits was afgebeten en de geplande activiteiten begonnen, was het ijs gebroken. Zo werd er ge(limbo)danst, (karaoke)gezongen en stoelendansen gedaan, waarbij de meisjes op de schoot van de jongens moesten plaatsnemen en andersom. De hele klas had een wereldtijd. Toen we om 22:00 uur onze zoon weer gingen ophalen kregen we te horen: “The best party ever” . Als kers op de taart zeiden verschillende ouders, dat ze nu ook dergelijke klassenfeesten willen organiseren.

Geen feestelijke succesgarantie

Voorafgaand aan het feest zei een van de vrijwilligers dat er geen garantie voor succes is. In een eerder feest had hij alles uit de kast getrokken om dat feest op gang te brengen, maar hij kreeg de groep met geen mogelijkheid mee. Je kunt dus aan alle randvoorwaarden voldoen zonder dat een feest een succes wordt. Gelukkig werd het feest in ons geval door de feestgangers wel zelf gedragen en een succes.

Veranderprocessen

Grappig genoeg herken ik een aantal fasen van dit feest, die ook in veranderprocessen optreden. Zo was er aanvankelijk spanning en weerstand voor het onbekende. Tijdens het feest ontstond er verbinding door het groepsproces. Toen het feest succesvol bleek te zijn, kregen de andere ouders ook zin om vergelijkbare klassenfeesten te gaan organiseren. Al zijn veranderprocessen geen feestje, een succesvol verandertraject mag best gevierd worden. Zeker omdat de meeste veranderprocessen juist niet succesvol verlopen. Onder meer McKinsey & Company heeft geconcludeerd dat maar liefst 70% van de veranderprocessen mislukken; de vooropgezette doelstellingen worden niet gehaald, ondanks alle inspanningen.

Veranderen: meer met minder

Zeker geen feestje zijn de continue bezuinigingen. Er moet meer gedaan worden met minder middelen. Dit betekent dat er een urgentie bestaat om veranderingen door te voeren in de bedrijfsprocessen. Dat gaat vaak gepaard met onzekerheid en wantrouwen, waarbij medewerkers bang zijn hun baan te verliezen.

Alarmbellen tijdens veranderprocessen

Te vaak en te gemakkelijk wordt bij het initiëren van veranderprocessen gezegd: “we dienen weerstand te voorkomen”. Echter weerstand voorkomen is noch een doel noch een oplossing: weerstand tegen veranderen hoort er bij! Weerstand is een van de vier fasen waar medewerkers doorheen gaan tijdens het doorvoeren van veranderprocessen. Weerstand kan vele oorzaken hebben. Om er maar een paar te noemen: de angst om erop achteruit te gaan, negatieve ervaringen met eerdere veranderprocessen, sceptisch over de aangekondigde veranderingen, de energie die in de veranderingen gestoken moet worden, of onzekerheid over de nieuwe werkomgeving of de eigen baan. Als er totaal geen weerstand is, kan er sprake zijn van onverschilligheid, of het idee dat alles wel zal overwaaien. In dat geval moeten de alarmbellen pas echt gaan rinkelen!

Mensen willen best veranderen

Naast het toepassen van methoden en middelen tijdens het doorvoeren van veranderprocessen, is respect voor de mensen van het grootste belang. Al jaren handhaaf ik als doel, het hebben van trotse medewerkers. Medewerkers die zich verbonden voelen met hun bedrijf en die trots zijn om voor hun bedrijf te werken. De organisatie is voor hen veel meer dan een doorgeefluik voor het salaris. Met eenzijdige informatievoorziening om ‘draagvlak’ te creëren, wordt geen betrokkenheid gerealiseerd. Met tweezijdige communicatie wordt betrokkenheid wel gerealiseerd. Bij het doorvoeren van veranderprocessen streef ik er dan ook naar om te bewegen van weerstand naar verbinding. Als mensen zich verbonden voelen met het gemeenschappelijke doel van de organisatie, dan levert dit passie en vitaliteit op. Verbinding is dan ook veel sterker dan enthousiasme, draagvlak of acceptatie. Die duiden namelijk aan, dat de verandering van buiten af komt. Echte verbinding resulteert niet alleen in “ja” zeggen, maar ook in “ja” doen! Mensen willen best wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Er kan en dient dankbaar gebruik te worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Zij zijn bij uitstek de meesters van de werkvloer en zij weten als geen ander waar bijvoorbeeld verbeteringen zijn te realiseren. Hierdoor kunnen onnodige verspillingen worden geëlimineerd. Meer met minder is een stap dichterbij.

The best party ever revisited

Met name twee aspecten van het feest spraken tot mijn verbeelding: het enthousiasme van de feestgangers kwam van binnenuit (verbinding) en ouders van andere kinderen gaan nu ook klassenverjaardagsfeesten organiseren. Het feest ‘verspreidt’ zich als het ware verder. De eerder opgedane ervaringen zullen als vanzelfsprekend worden meegenomen en continu zullen verbeteringen worden toegepast, tot opnieuw volmondig gezegd kan worden: “The best party ever” . Weer levert dit twee raakvlakken met veranderprocessen op. Het eerste vlak raakt de gefaseerde uitrol; het geleidelijk aan doorvoeren van de veranderingen. Het enthousiasme en succes van een pilot team kan een positieve bijdrage leveren aan het succesvol invoeren van de veranderingen op grotere schaal. De gefaseerde uitrol kan relevant zijn wanneer bijvoorbeeld veel weerstand wordt verwacht. Het tweede vlak raakt het continu verbeterproces. Het kan namelijk altijd beter. Om er maar een paar te noemen, nieuwe verspillingen elimineren, nog beter aan elkaar aangesloten bedrijfsprocessen, minder voorraden, betere kwaliteit borging, meer klanttevredenheid: meer met minder! Ik ben van mening dat continu verbeteren meer oplevert dan het eerder genoemde continu bezuinigen, al leiden beide tot het initiëren van veranderingen.

Denk aan S10 consultancy

Bent u van plan om veranderingen in uw bedrijf door te voeren, of weet u nog niet hoe u de veranderingen vorm moet geven? Denk aan S10 consultancy ! Wij zeggen niet alleen “ja” maar doen het ook! Het is onze taak om er samen met u voor te zorgen, dat we onder de 30% succesvol geïmplementeerde veranderprocessen zullen vallen.
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren meer met minder, veranderprocessen veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren, doorgeefluik salaris
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation
Geen weerstand, geen verandering!
Columns & artikelen
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren
15-09-2014
De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren meer met minder, veranderprocessen veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren, doorgeefluik salaris
© S10 group 2022
+31 (0) 252 225 466
Secured by Sectigo
All about data and innovation

Columns & artikelen

Veranderprocessen

S10 consultancy column: “Het feest

van veranderen met weerstand”

Door Stan van Gemert, eigenaar

The best party ever

Mijn jongste zoon zit in groep 8. Vorig weekeinde heeft hij zijn verjaardagsfeest samen met een klasgenoot gevierd. De gehele klas was uitgenodigd op een externe locatie. Een spannende gebeurtenis, want het was het allereerste klassenfeest. Het was spannend dat één klasgenootje aan het begin van de avond toch met haar moeder weer huiswaarts keerde. Voor alle andere kinderen was het ook erg onwennig. Meisjes stonden bij de meisjes en jongens stonden bij de jongens. Het was nog even afwachten of de drie vrijwilligers met wie de planning was doorgenomen, de groep mee zou kunnen krijgen in een feeststemming. Maar toen alle ouders eenmaal weg waren, het spits was afgebeten en de geplande activiteiten begonnen, was het ijs gebroken. Zo werd er ge(limbo)danst, (karaoke)gezongen en stoelendansen gedaan, waarbij de meisjes op de schoot van de jongens moesten plaatsnemen en andersom. De hele klas had een wereldtijd. Toen we om 22:00 uur onze zoon weer gingen ophalen kregen we te horen: “The best party ever” . Als kers op de taart zeiden verschillende ouders, dat ze nu ook dergelijke klassenfeesten willen organiseren.

Geen feestelijke succesgarantie

Voorafgaand aan het feest zei een van de vrijwilligers dat er geen garantie voor succes is. In een eerder feest had hij alles uit de kast getrokken om dat feest op gang te brengen, maar hij kreeg de groep met geen mogelijkheid mee. Je kunt dus aan alle randvoorwaarden voldoen zonder dat een feest een succes wordt. Gelukkig werd het feest in ons geval door de feestgangers wel zelf gedragen en een succes.

Veranderprocessen

Grappig genoeg herken ik een aantal fasen van dit feest, die ook in veranderprocessen optreden. Zo was er aanvankelijk spanning en weerstand voor het onbekende. Tijdens het feest ontstond er verbinding door het groepsproces. Toen het feest succesvol bleek te zijn, kregen de andere ouders ook zin om vergelijkbare klassenfeesten te gaan organiseren. Al zijn veranderprocessen geen feestje, een succesvol verandertraject mag best gevierd worden. Zeker omdat de meeste veranderprocessen juist niet succesvol verlopen. Onder meer McKinsey & Company heeft geconcludeerd dat maar liefst 70% van de veranderprocessen mislukken; de vooropgezette doelstellingen worden niet gehaald, ondanks alle inspanningen.

Veranderen: meer met minder

Zeker geen feestje zijn de continue bezuinigingen. Er moet meer gedaan worden met minder middelen. Dit betekent dat er een urgentie bestaat om veranderingen door te voeren in de bedrijfsprocessen. Dat gaat vaak gepaard met onzekerheid en wantrouwen, waarbij medewerkers bang zijn hun baan te verliezen.

Alarmbellen tijdens veranderprocessen

Te vaak en te gemakkelijk wordt bij het initiëren van veranderprocessen gezegd: “we dienen weerstand te voorkomen”. Echter weerstand voorkomen is noch een doel noch een oplossing: weerstand tegen veranderen hoort er bij! Weerstand is een van de vier fasen waar medewerkers doorheen gaan tijdens het doorvoeren van veranderprocessen. Weerstand kan vele oorzaken hebben. Om er maar een paar te noemen: de angst om erop achteruit te gaan, negatieve ervaringen met eerdere veranderprocessen, sceptisch over de aangekondigde veranderingen, de energie die in de veranderingen gestoken moet worden, of onzekerheid over de nieuwe werkomgeving of de eigen baan. Als er totaal geen weerstand is, kan er sprake zijn van onverschilligheid, of het idee dat alles wel zal overwaaien. In dat geval moeten de alarmbellen pas echt gaan rinkelen!

Mensen willen best veranderen

Naast het toepassen van methoden en middelen tijdens het doorvoeren van veranderprocessen, is respect voor de mensen van het grootste belang. Al jaren handhaaf ik als doel, het hebben van trotse medewerkers. Medewerkers die zich verbonden voelen met hun bedrijf en die trots zijn om voor hun bedrijf te werken. De organisatie is voor hen veel meer dan een doorgeefluik voor het salaris. Met eenzijdige informatievoorziening om ‘draagvlak’ te creëren, wordt geen betrokkenheid gerealiseerd. Met tweezijdige communicatie wordt betrokkenheid wel gerealiseerd. Bij het doorvoeren van veranderprocessen streef ik er dan ook naar om te bewegen van weerstand naar verbinding. Als mensen zich verbonden voelen met het gemeenschappelijke doel van de organisatie, dan levert dit passie en vitaliteit op. Verbinding is dan ook veel sterker dan enthousiasme, draagvlak of acceptatie. Die duiden namelijk aan, dat de verandering van buiten af komt. Echte verbinding resulteert niet alleen in “ja” zeggen, maar ook in “ja” doen! Mensen willen best wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Er kan en dient dankbaar gebruik te worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Zij zijn bij uitstek de meesters van de werkvloer en zij weten als geen ander waar bijvoorbeeld verbeteringen zijn te realiseren. Hierdoor kunnen onnodige verspillingen worden geëlimineerd. Meer met minder is een stap dichterbij.

The best party ever revisited

Met name twee aspecten van het feest spraken tot mijn verbeelding: het enthousiasme van de feestgangers kwam van binnenuit (verbinding) en ouders van andere kinderen gaan nu ook klassenverjaardagsfeesten organiseren. Het feest ‘verspreidt’ zich als het ware verder. De eerder opgedane ervaringen zullen als vanzelfsprekend worden meegenomen en continu zullen verbeteringen worden toegepast, tot opnieuw volmondig gezegd kan worden: “The best party ever” . Weer levert dit twee raakvlakken met veranderprocessen op. Het eerste vlak raakt de gefaseerde uitrol; het geleidelijk aan doorvoeren van de veranderingen. Het enthousiasme en succes van een pilot team kan een positieve bijdrage leveren aan het succesvol invoeren van de veranderingen op grotere schaal. De gefaseerde uitrol kan relevant zijn wanneer bijvoorbeeld veel weerstand wordt verwacht. Het tweede vlak raakt het continu verbeterproces. Het kan namelijk altijd beter. Om er maar een paar te noemen, nieuwe verspillingen elimineren, nog beter aan elkaar aangesloten bedrijfsprocessen, minder voorraden, betere kwaliteit borging, meer klanttevredenheid: meer met minder! Ik ben van mening dat continu verbeteren meer oplevert dan het eerder genoemde continu bezuinigen, al leiden beide tot het initiëren van veranderingen.

Denk aan S10 consultancy

Bent u van plan om veranderingen in uw bedrijf door te voeren, of weet u nog niet hoe u de veranderingen vorm moet geven? Denk aan S10 consultancy ! Wij zeggen niet alleen “ja” maar doen het ook! Het is onze taak om er samen met u voor te zorgen, dat we onder de 30% succesvol geïmplementeerde veranderprocessen zullen vallen.
Geen weerstand, geen verandering!
best party ever: veranderprocessen, weerstand en continu verbeteren
15-09-2014
De S10 group, uw specialist in kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
+31 (0) 252 225 466