Invulling geven aan arbo- en verzuimbeleid

Om invulling te geven aan het arbo- en verzuimbeleid, heeft u als werkgever drie mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om: i n samenwerking met uw eigen medewerkers, externe (arbo-)deskundigen voor bepaalde taken in te huren; e en interne arbodienst op te zetten; e en contract met een externe arbodienst af te sluiten. Vaak sluit het MKB een contract met een externe arbodienst af. Maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Het begint met een vast contracttarief en daarop een tarief voor iedere verrichting (vaak per half uur gerekend!).

Kun je kosten besparen op arbo- en verzuimbeleid?

Het korte antwoord is ja. Het iets langere antwoord is ja, zonder op kwaliteit, menselijke benadering en goede rapportages in te hoeven leveren! De eerste kostenbesparings-stap is het afsluiten van een Arbo contract zonder vast tarief. Waarom zou u betalen voor iedere werknemer zonder dat er activiteiten worden verricht? De tweede kostenbesparings-stap is de tarieven voor verrichtingen zorgvuldig onder de loep te nemen. Maar dan wel met een gecertificeerde arbodienstverlener met landelijke dekking, die volledig bekend is met wet- en regelgeving, al het mogelijke doet om arbeidsongeschikte medewerkers terug aan het werk te krijgen, met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en die volledige en goede rapportages schrijft.

Wordt er dan met arbo-artsen gewerkt?

Een arbo-arts is een basisarts zonder extra opleiding. Een bedrijfsarts is een arts met extra specialisatie/opleiding. Een bedrijfsarts heeft vier jaar opleiding genoten op het gebied van onder andere advisering en belastbaarheid, arbeidsomstandigheden en preventie. Hij is specialist op de gebieden van arbeid en gezondheid. De prijsvechters onder de “verzuimbureaus”, werken vaak met arbo-artsen, geven hierbij geen supervisie en bieden deze artsen niet de mogelijkheid om zich bij te scholen. Wij zijn ons hiervan bewust en derhalve hebben wij een gecertificeerde arbodienst geselecteerd die werkt met bedrijfsartsen, deze superviseert en zeer actief is met trainingen en bijscholing (geaccrediteerd).

Samenwerken op drie niveaus

Wij werken met u samen op drie niveaus: 1. Het adviseren van de directie en het managementteam op het gebied van preventie, verzuimbeleid, re-integratiebeleid, arbeidsomstandigheden en de wettelijke verplichtingen van de gehele organisatie. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) worden verzorgd door de kerndeskundigen van de gecertificeerde arbodienst: Bedrijfsarts; Hogere Veiligheidskundige; Arbeidshygiënist; Arbeids- en Organisatiedeskundige. Ook de inzet van een arbeidsdeskundige, (bedrijfs-) psycholoog en coaches behoort tot de mogelijkheden. 2. Het implementeren en begeleiden van de verzuimbegeleiding op filiaal- of afdelingsniveau. Uw leidinggevenden kunnen bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding door een casemanager ondersteund worden, passend in het Eigen Regiemodel. 3. De verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (verzuimende) werknemer waarbij het motto is: ‘verzuim is een keuze’. Keuze is vaak gedrag en gedrag is beïnvloedbaar. De bedrijfsarts beoordeelt wat de mogelijkheden van de werknemer zijn en brengt daarover zijn advies uit. Kortom, volledige gecertificeerde ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim- en re-integratiebegeleiding van hoge kwaliteit gecombineerd met het besparen van kosten. Het kan!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Home >> Kosten besparen overzicht >> Kosten besparen op arbodienstverlening
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
Kosten besparen op uw arbodienst? Alleen betalen voor de werkelijke verrichtingen en hoge kwaliteit? Het kan!
Kostenbesparingen no cure, no pay kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op de arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Zonder kwaliteitsverlies toch kosten besparen
Pagina inhoud: Wat verwachten wij van u? Scan personeelshandboek Scan salarisadministratie Wordt er met arbo-artsen gewerkt? Invulling aan arbo- en verzuimbeleid Samenwerken op drie niveaus Kosten besparen op verzuimbeleid? Welke besparingen mag u verwachten? S10 arbo en verzuimbeleid in een notendop naar boven naar boven

Arbodienstverlening

Zonder kwaliteitsverlies toch kosten besparen

Invulling geven aan arbo- en verzuimbeleid

Om invulling te geven aan het arbo- en verzuimbeleid, heeft u als werkgever drie mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om: in samenwerking met uw eigen medewerkers, externe (arbo) deskundigen voor bepaalde taken in te huren; ee n interne arbodienst op te zetten; een contract met een externe arbodienst af te sluiten. Vaak sluit het MKB een contract met een externe arbodienst af. Maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Het begint met een vast contracttarief en daarop een tarief voor iedere verrichting (vaak per half uur gerekend!).

Kun je kosten besparen op arbo -en verzuimbeleid?

Het korte antwoord is ja. Het iets langere antwoord is ja, zonder op kwaliteit, menselijke benadering en goede rapportages in te hoeven leveren! De eerste kostenbesparings-stap is het afsluiten van een Arbo contract zonder vast tarief. Waarom zou u betalen voor iedere werknemer zonder dat er activiteiten worden verricht? De tweede kostenbesparings-stap is de tarieven voor verrichtingen zorgvuldig onder de loep te nemen. Maar dan wel met een gecertificeerde arbodienstverlener met landelijke dekking, die volledig bekend is met wet- en regelgeving, al het mogelijke doet om arbeidsongeschikte medewerkers terug aan het werk te krijgen, met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en die volledige en goede rapportages schrijft.

Wordt er dan met arbo-artsen gewerkt?

Een arbo-arts is een basisarts zonder extra opleiding. Een bedrijfsarts is een arts met extra specialisatie/opleiding. Een bedrijfsarts heeft vier jaar opleiding genoten op het gebied van onder andere advisering en belastbaarheid, arbeidsomstandigheden en preventie. Hij is specialist op de gebieden van arbeid en gezondheid. De prijsvechters onder de “verzuimbureaus”, werken vaak met arbo- artsen, geven hierbij geen supervisie en bieden deze artsen niet de mogelijkheid om zich bij te scholen. Wij zijn ons hiervan bewust en derhalve hebben wij een gecertificeerde arbodienst geselecteerd die werkt met bedrijfsartsen, deze superviseert en zeer actief is met trainingen en bijscholing (geaccrediteerd).

Samenwerken op drie niveaus

Wij werken met u samen op drie niveaus: 1. Het adviseren van de directie en het managementteam op het gebied van preventie, verzuimbeleid, re-integratiebeleid, arbeidsomstandigheden en de wettelijke verplichtingen van de gehele organisatie. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) worden verzorgd door de kerndeskundigen van de gecertificeerde arbodienst: Bedrijfsarts; Hogere Veiligheidskundige; Arbeidshygiënist; Arbeids- en Organisatiedeskundige. Ook de inzet van een arbeidsdeskundige, (bedrijfs-) psycholoog en coaches behoort tot de mogelijkheden. 2. Het implementeren en begeleiden van de verzuimbegeleiding op filiaal- of afdelingsniveau. Uw leidinggevenden kunnen bij de uitvoering van de verzuimbegeleiding door een casemanager ondersteund worden, passend in het Eigen Regiemodel. 3. De verzuimbegeleiding en re-integratie van uw (verzuimende) werknemer waarbij het motto is: ‘verzuim is een keuze’. Keuze is vaak gedrag en gedrag is beïnvloedbaar. De bedrijfsarts beoordeelt wat de mogelijkheden van de werknemer zijn en brengt daarover zijn advies uit. Kortom, volledige gecertificeerde ondersteuning op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim- en re-integratiebegeleiding van hoge kwaliteit gecombineerd met het besparen van kosten. Het kan! S10 consultancy ® ook voor UW kostenbesparingen!
Uw partner in bedrijfsvoering
kosten besparen op arbodienstverlening
Kosten besparen op arbodienstverlening

1

naar boven naar boven kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
kosten besparen op arbodienstverlening
Kosten besparen op uw arbodienst? Alleen betalen voor de werkelijke verrichtingen en hoge kwaliteit? Het kan!