S10 kostenbesparingen
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
Laatste website update: 10-07-2019
S10 Group voor data integratie, efficiëntie verbeteringen en kostenbesparingen! S10 consultancy, S10 data solutions, S10 HR & finance en S10 Academy zijn handelsmerken van de S10 Group.

Datafabriek

Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services Met onze innovatieve datafabriek (Integration Platform as a Service) wordt uw data omgezet in informatie . U kunt data gedreven worden en veel data gerelateerde processen automatiseren . U verbetert op meerdere gebieden de effectiviteit van uw organisatie.

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe databronnen

Wij zorgen voor data integratie: d.m.v. crawlers verzamelen wij volledig geautomatiseerd alle content van gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files. Dit doen wij voor alle interne bronnen (inclusief legacy systemen). Ook kunnen we externe bronnen toevoegen.

Opschonen van data

Na het “crawlen”, schonen wij de verzamelde content volledig geautomatiseerd op. Door ‘natural language processing’, onze “18 matrix” , en triangulatie technieken zijn we instaat om de data te de-dupliceren, te verrijken, relaties te leggen, data samen te voegen en te organiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data verbeterd en is de eerste stap gezet om van data informatie te maken.

Data inzicht en GRC

Tijdens het crawlen van content nemen wij de rechten structuur, metadata en logfiles mee. Hierdoor zijn we in staat u controle en inzicht te geven over uw data via dashboards en processen te automatiseren. Data governance, riskmanagement en compliance ondersteuning wordt hierdoor mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via machine learning technieken toepassen van ‘data leak detection’ en zelfs ‘ data leak prevention ’ (DLP) op bijvoorbeeld gevoelige documenten verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan worden geanonimiseerd. volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data-analyses

De datafabriek maakt gebruik van vijf verschillende type databases. Gezien alle content is geïntegreerd in de datafabriek, kunnen binnen de datafabriek data-analyses worden toegepast. Machine learning, kunstmatige intelligentie en business intelligence toepassingen zijn mogelijk. Hiermee zijn onder andere voorspellende analyses, fraude detectie, sentiment analyses en lead scoring mogelijk. De datafabriek kan ook als middleware, data streamen naar externe applicaties . Gezien alle data is opgeschoond kan gespecificeerde data via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge- dedupliceerde data nodig heeft. De datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platforms als Azure, Hadoop en IBM data lake. Als zodanig past onze datafabriek in iedere architectuur.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen en verrijken van data, de dashboards en rapportages, de data-analysemogelijkheden en de integraties met andere applicaties, wordt data omgezet in informatie . Doordat de datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management , marketing , P&O , recruitment, data scientists, IT en kenniswerkers . Wit u weten meer informatie over onze datafabriek of heeft u vragen over de vele andere mogelijkheden die de datafabriek u te bieden heeft of vragen over de techniek erachter, neem dan contact met ons op!

De datafabriek: een greep uit de mogelijkheden

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie    en    aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Wij stellen rapportages samen, tonen in welke bestanden en records persoonsgebonden data zich bevindt en stellen u in de gelegenheid data te anonimiseren. U bespaart kostbare (zoek)tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van data governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en functionaliteiten worden geboden als data lifecycle management (DLM), data leak prevention (DLP), privacy gerelateerde functionaliteiten en nog veel meer. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het uitvoeren van PEP-checks en ‘customer 360 degrees view’/know your customer (KYC). Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn met wet en regelgeving. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend! Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van machine learning en tagging technieken, alle data automatisch catalogiseren en classificeren. U bepaalt de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd of specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige of geclassificeerde data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door machine learning technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk en realtime interventie.

Met de datafabriek wordt data omgezet in informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Welke inzichten zou u verwerven met uw eigen datafabriek? Een datafabriek die werkelijk alle data die u bezit centraliseert en waarbij externe data kan worden toegevoegd. Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, kunstmatige intelligentie toepassen, data analyses, relaties in data (records) vinden, predictive modelling, inzicht verwerven in de data lineage van uw business processen… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft en inzicht verwerft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Laat ons u verbazen met hoeveel informatie u opeens heeft. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie data gedreven te maken! Alles draait om data. Met de datafabriek kunnen wij u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management hoofdzakelijk voor FG-ers en kwaliteitsmanagers! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check-act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is training en consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Overige efficiëntie verbeteringen en besparingen op consultancy basis

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw informatiebeveiliging, uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie: Informatiebeveiliging scan Overzicht business consultancy

Besparingen op HR, financieel en salaris administratie gebied

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot vijf jaar terug geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. U kunt op onnodige toekomstige kosten besparen. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Overzicht overige kostenbesparingen

Efficiëntie verbeteren door trainingen

Door het vergroten van kennis kan de efficiëntie en communicatie in uw organisatie verbeterd worden. Door nano-trainingen kunnen de trainingskosten worden verlaagd, de training efficiëntie alsook de trainingsresultaten sterk worden verbeterd. Zie voor meer informatie: Overzicht trainingen (OOK bewustwording van informatiebeveiliging en AVG)

Waarom S10 group?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Unieke en innovatieve softwareoplossingen Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel!
Mijn passies: verbeteren en oplossingen bieden “Verbeteren, problemen oplossen, efficiëntie verhogen, informatie technologie en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het consortium de S10 Group. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met onze klanten te spreken over data integratie en besparingsopdrachten alsook onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking, synergie, service en support zijn onze sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Met veel plezier en enthousiasme, ga ik graag samen met onze consortium partners, met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering datatechnisch of organisatorisch te optimaliseren en op kosten besparen. Stan van Gemert (eigenaar).
Sitemap: de sleutel tot snel kosten besparen S10 home page De passie van Stan van Gemert Waarom kiezen voor S10 consultancy S10 direct kosten besparen icon S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen S10 salarisadministratie scan icon klein S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein S10 information security scan Recovery audit op no cure, no pay basis
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning
De S10 Group analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

Neem contact op met de S10 group:

info@s10group.nl

0252-225466

Governance, risk and compliance (GRC) Consultancy services kostenbesparingen door S10 consultancy Kosten besparen door classificeren van data Data leak prevention en data loss prevention Datafabriek zet data om in informatie
Uw partner in bedrijfsvoering
AVG, GDPR, CCAP datafabriek, zoeken en vinden van data Hoeveel kunt u besparen? Kosten besparen: no cure, no pay! Kosten besparen: no cure, no pay! S10 consultancy Facebook pagina S10 consultancy LinkedIn pagina
naar boven naar boven S10 consultancy: Governance, risk & compliance (GRC) S10 Data Solutions: de datafabriek S10 HR & Finance: besparingen en scans S10 Academie: trainingen en bewustwording Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data Datafabriek betere management besluiten Datafabriek governance risk compliance Datafabriek data retentie procedures toepassen Datafabriek data leak prevention
Datafabriek: governance risk & compliance Datafabriek: data wordt informatie

Opschonen door classificeren van data:

automatiseren van data retentie procedures

Software innovatie de datafabriek Data Costs Data Telemetrie Data Orchestration Data Discovery Data security & Access control User and role management Backup / Archive / Recovery Cloud Data Localisation On-Premise Data Lake Data Integration Business Enterprise Search Machine Learning Workflow Business Intelligence Visualisations Augmented Analytics Data fabric enterprise search and augmented analytics
Machine Learning
Enterprise Search
Business Intelligence
Workflow
Visualisations
Augmented Analytics
Data Fabric
Business
Data Mining
Data Preparation
Data Virtualisation
Data Enrichment
Data Catalogue
Data Warehouse
Data Streaming
Data Vault
Data Governance
Data Cleaning
Data Retention
Data Lineage
Data Lake
Distributed Processing / Storage
Data Integration
Cloud
Infrastructure / Storage / Clustering
Backup / Archive / Recovery
User and role management Security . Access control Data discovery Data Orchestration Data telemetrie Data Costs
Your software stack e.g. Office 365
On-Premise
Data Localisation
Efficiëntie verbetert
Hoeveel kunt u besparen?
Uw partner in bedrijfsvoering
Laatste website update: 10-07-2019
S10 consultancy kostenbesparingen home page voor kostenbesparingen mail! voor kostenbesparingen bel!
op veel gebieden van de bedrijfsvoering!
Professionele en deskundige ondersteuning

Datafabriek

Wij verhogen de efficiëntie en realiseren besparingen door innovatieve software oplossingen en door consultancy services Met onze innovatieve datafabriek (Integration Platform as a Service) wordt uw data omgezet in informatie . U kunt data gedreven worden en veel data gerelateerde processen automatiseren . U verbetert op meerdere gebieden de effectiviteit van uw organisatie.

Geautomatiseerd crawlen van interne en externe databronnen

Wij zorgen voor data integratie: d.m.v. crawlers verzamelen wij volledig geautomatiseerd alle content van gestructureerde data, ongestructureerde data en ‘image only’ files. Dit doen wij voor alle interne bronnen (inclusief legacy systemen). Ook kunnen we externe bronnen toevoegen.

Opschonen van data

Na het “crawlen”, schonen wij de verzamelde content volledig geautomatiseerd op. Door ‘natural language processing’, onze “18 matrix” , en triangulatie technieken zijn we instaat om de data te de- dupliceren, te verrijken, relaties te leggen, data samen te voegen en te organiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data verbeterd en is de eerste stap gezet om van data informatie te maken.

Data inzicht en GRC

Tijdens het crawlen van content nemen wij de rechten structuur, metadata en logfiles mee. Hierdoor zijn we in staat u controle en inzicht te geven over uw data via dashboards en processen te automatiseren. Data governance, riskmanagement en compliance ondersteuning wordt hierdoor mogelijk op meerdere gebieden waaronder het: automatisch catalogiseren van documenten via machine learning technieken toepassen van ‘data leak detection’ en zelfs data leak prevention (DLP) op bijvoorbeeld gevoelige documenten verwerven van inzichten betreffende persoonsgebonden data . Rapporten kunnen worden gegenereerd en informatie verstrekt over de data locaties zonder dat andere departementen hierbij betrokken hoeven te worden. Data kan worden geanonimiseerd. volledig geautomatiseerd toepassen van data retentie procedures . ‘Data lifecycle management’ (DLM) kan volledig geautomatiseerd of na goedkeuring van ‘data owners’ worden toegepast.

Data-analyses

De datafabriek maakt gebruik van vijf verschillende type databases. Gezien alle content is geïntegreerd in de datafabriek, kunnen binnen de datafabriek data-analyses worden toegepast. Machine learning, kunstmatige intelligentie en business intelligence toepassingen zijn mogelijk. Hiermee zijn onder andere voorspellende analyses, fraude detectie, sentiment analyses en lead scoring mogelijk. De datafabriek kan ook als middleware, data streamen naar externe applicaties . Gezien alle data is opgeschoond kan gespecificeerde data via push en pull technieken beschikbaar worden gesteld aan Data Warehouses, Power BI, Google BigQuery of iedere tool die opgeschoonde en ge-dedupliceerde data nodig heeft. De datafabriek kan extra functionaliteiten bieden voor platforms als Azure, Hadoop en IBM data lake. Als zodanig past onze datafabriek in iedere architectuur.

Data wordt informatie

Door de integratie van alle data, het opschonen en verrijken van data, de dashboards en rapportages, de data-analysemogelijkheden en de integraties met andere applicaties, wordt data omgezet in informatie . Doordat de datafabriek relaties tussen data kan leggen en sterk is in ‘data lineage’, liggen niet alleen toepassingen op het gebied van ongestructureerde data in het verschiet maar ook gestructureerde data. Het leggen en analyseren van verbanden tussen records van bijvoorbeeld ERP systemen is mogelijk. Hierdoor kunnen ongekende inzichten worden gerealiseerd. Door het verwerken van externe databronnen zijn ook veel andere toepassingen mogelijk waaronder ‘know your customer’ (KYC) en een 360 graden view van medewerkers. De datafabriek is van grote waarde voor onder andere directie en management , marketing , P&O , recruitment, data scientists, IT en kenniswerkers . Wit u weten meer informatie over onze datafabriek of heeft u vragen over de vele andere mogelijkheden die de datafabriek u te bieden heeft of vragen over de techniek erachter, neem dan contact met ons op!

De datafabriek: een greep uit de

mogelijkheden

Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Het belang van privacy wordt hiermee onderstreept. Er zijn een aantal rechten en plichten die voor tijdrovende acties kunnen zorgen: het recht op inzage , rectificatie   en   aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit              alsook de verantwoordingsplicht . Deze tijdrovende acties kunnen eenvoudig gerealiseerd worden vanuit onze datafabriek. Wij stellen rapportages samen, tonen in welke bestanden en records persoonsgebonden data zich bevindt en stellen u in de gelegenheid data te anonimiseren. U bespaart kostbare (zoek)tijd!

Terugvinden van data: sneller en

vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. K e n n i s w e r k e r s spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen worden genomen zonder volledige informatie of op basis van verouderde data. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

Er komen steeds meer regels bij waardoor de “regeldruk” steeds groter wordt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van data governance, risk management en compliance. Onze datafabriek is zeer flexibel. Zo kunnen risicoanalyses worden gedaan en functionaliteiten worden geboden als data lifecycle management (DLM), data leak prevention (DLP), privacy gerelateerde functionaliteiten en nog veel meer. D.m.v. API's kan ook externe data in uw datafabriek geïntegreerd worden. Hiermee zijn ongelooflijk veel toepassingen mogelijk waaronder het uitvoeren van PEP-checks en ‘customer 360 degrees view’/know your customer (KYC). Governance, risk en compliance zijn nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze datafabriek ondersteunen wij organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn met wet en regelgeving. Onze oplossing en benadering is uniek en onderscheidend! Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van machine learning en tagging technieken, alle data automatisch catalogiseren en classificeren. U bepaalt de criteria. Wij regelen de classificatie en kunnen migratie- en databeheerprocessen voor u automatiseren. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd of specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige of geclassificeerde data worden geïsoleerd enz.. Dataretentie-beleid wordt geautomatiseerd en u bespaart geld op (cloud) opslagcapaciteit.

Data leak prevention:

u voorkomt (reputatie) schade

Data is het meest waardevolle bezit van ieder bedrijf. Data beveiligen tegen "interne dreigingen" is even belangrijk als de beveiligingen tegen dreigingen van buitenaf. Met het van kracht worden van de AVG, zijn datalekken echter nog meer actueel geworden. Datalekken kunnen vergaande consequenties hebben. Een datalek kan leiden tot reputatieschade, maar waardevolle data kan ook nog eens in verkeerde handen vallen. Beide dienen voorkomen te worden: Data Leak Prevention / Data Loss Prevention (DLP). Met onze datafabriek kan in een aantal stappen uw DLP-systeem operationeel worden. De stakeholders dienen eerst te bepalen wat geheime, gevoelige, interne en publieke data is. Vanuit de datafabriek, kan vervolgens door machine learning technieken, al uw data automatisch geïdentificeerd en geclassificeerd worden en worden voorzien van een herkennings-tag. De getagde data is te monitoren, waarbij een waarschuwing wordt gegeven als iemand iets met deze data wil gaan doen, of deze inziet. Voor zeer gevoelige data, zijn ook toepassingen met ‘listeners’ mogelijk en realtime interventie.

Met de datafabriek wordt data

omgezet in informatie!

Data is pas informatie als het een vraag beantwoord en dat kan met onze datafabriek! Welke inzichten zou u verwerven met uw eigen datafabriek? Een datafabriek die werkelijk alle data die u bezit centraliseert en waarbij externe data kan worden toegevoegd. Zoeken, combineren, data verrijken met externe bronnen, kunstmatige intelligentie toepassen, data analyses, relaties in data (records) vinden, predictive modelling, inzicht verwerven in de data lineage van uw business processen… Er zijn vele, vele mogelijkheden. Wij brengen uw kostbare data in kaart zodat u controle heeft en inzicht verwerft! Wij helpen u graag met het definiëren van de juiste query’s, zodat uw vragen worden beantwoord. Laat ons u verbazen met hoeveel informatie u opeens heeft. Wij denken graag met u mee om ook uw organisatie data gedreven te maken! Alles draait om data. Met de datafabriek kunnen wij u de “nieuwe olie” optimaal laten benutten.

Efficiëntie en volledig inzicht bij

certificeringen en compliance

Privacy bescherming en informatie beveiliging is meer actueel dan ooit tevoren. AVG-compliance is een must. Certificeringen beginnen steeds belangrijker te worden. Buiten het feit dat dit veel werk betekent, hoe houdt u overzicht waar uw organisatie staat? Wat is de consequentie als er een verandering in de normering, of in wet- en regelgeving wordt doorgevoerd? Wij kunnen een elegante SaaS oplossing bieden die efficiënt is, u in controle brengt, dubbel werk voorkomt en u direct inzicht geeft in de mate van compliance. Softwareondersteuning voor governance, risk en compliance management hoofdzakelijk voor FG- ers en kwaliteitsmanagers! Deze software biedt uw organisatie niet alleen ondersteuning bij het voorbereiden op en behouden van certificeringen als ISO 27001, 9001, 14001, 22301, NEN 7510, ISAE3402 maar biedt uw organisatie ook ondersteuning bij AVG-compliance . Zo kan er direct inzicht gegeven worden waar de risico's in uw organisatie liggen en in welke mate uw organisatie compliant is. Acties worden toegewezen en gemonitord. Wijzigingen in de normeringen maken de impact voor uw organisatie en de nog te nemen acties direct inzichtelijk zonder dat u zelf de wijzigingen moet gaan analyseren. Deze software werkt volgens het plan-do-check- act principe en levert ondersteuning bij interne en externe audits ter voorbereiding op de certificering. Uiteraard is training en consultancy ondersteuning bij de implementatie van deze software en begeleiding naar certificering mogelijk.

Overige efficiëntie verbeteringen en

besparingen op consultancy basis

Niet alleen kunt u in de toekomst op kosten besparen door minder te betalen voor dezelfde producten, dezelfde dienstverlening en dezelfde verzekering, maar ook onder andere door het optimaliseren van uw informatiebeveiliging, uw bedrijfsprocessen, oplossen van conflicten, of een verfrissende praktische benadering op managementsystemen. Zie voor meer informatie: Informatiebeveiliging scan Overzicht business consultancy

Besparingen op HR, financieel en

salaris administratie gebied

Wij kunnen op ‘no cure, no pay’ basis tot vijf jaar terug geld terughalen op uw personeelskosten. U heeft de premies in voorgaande jaren dus al betaald. Tevens onderzoeken wij niet benutte subsidie- en stimuleringsmaatregelen. Met andere woorden, wij realiseren besparingen in het verleden en brengen in feite (in 98% van de gevallen) een zak geld mee. Zie voor meer informatie: Recovery audit Voldoen uw personeelshandboek/secondaire arbeidsvoorwaarden aan de geldende CAO en de huidige wet en regelgeving? Niet alleen kunnen naheffingen worden opgelegd maar ook boetes. Zie bijvoorbeeld werkgever veroordeeld tot boete en achterstallig salaris. U kunt op onnodige toekomstige kosten besparen. Zie voor meer informatie: Arbeidscontracten scan Secundaire arbeidsvoorwaarden scan Salarisadministratie scan Overzicht overige kostenbesparingen

Efficiëntie verbeteren door trainingen

Door het vergroten van kennis kan de efficiëntie en communicatie in uw organisatie verbeterd worden. Door nano-trainingen kunnen de trainingskosten worden verlaagd, de training efficiëntie alsook de trainingsresultaten sterk worden verbeterd. Zie voor meer informatie: Overzicht trainingen (OOK bewustwording van informatiebeveiliging en AVG)

Waarom S10 group?

Wij leveren de hoogst mogelijke kwaliteit Wij leveren meer op dan wij kosten Specialistische deskundigheid op vele gebieden Unieke en innovatieve softwareoplossingen Wij leveren niet alleen ondersteuning bij het grootbedrijf en het MKB maar ook bij non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
Mijn passies: verbeteren en oplossingen bieden “Verbeteren, problemen oplossen, efficiëntie verhogen, informatie technologie en kostenbesparingen kunnen tot mijn passies worden gerekend. De afgelopen 30 jaar heb ik met groot plezier en enthousiasme meerdere management functies vervuld. De verworven kennis en opgedane ervaring heeft de basis gelegd voor het oprichten van het consortium de S10 Group. Ik put er dagelijks veel plezier uit om met onze klanten te spreken over data integratie en besparingsopdrachten alsook onze specialistische consulenten op weg te helpen. Samenwerking, synergie, service en support zijn onze sleutelwoorden, waarbij wij gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Ook als het ons extra uren gaat kosten. Met veel plezier en enthousiasme, ga ik graag samen met onze consortium partners, met u de uitdaging aan om uw bedrijfsvoering datatechnisch of organisatorisch te optimaliseren en op kosten besparen. Stan van Gemert (eigenaar).
De passie van Stan van Gemert S10 optimalisatie van bedrijfsprocessen S10 projectmanagement trainingen Recovery audit op no cure, no pay basis
De S10 Group analyseert, adviseert, corrigeert, implementeert en biedt praktische ondersteuning met een sterke focus op optimalisaties en kostenbesparingen.
Kosten besparen en optimalisaties

Neem contact op met de S10 group:

info@s10group.nl

0252-225466

S10 direct kosten besparen icon S10 salarisadministratie scan icon klein S10 arbeidscontracten scan icon klein Waarom kiezen voor S10 consultancy efficientie, kosten, kwaliteit Governance, risk and compliance (GRC) AVG software ondersteuning Consultancy services Data leak prevention en data loss prevention Data silo met onbegrensde mogelijkheden Software innovatie de datafabriek S10 Data Solutions: de datafabriek S10 HR & Finance: besparingen en scans S10 Academie: trainingen en bewustwording S10 consultancy: Governance, risk & compliance (GRC)

Opschonen door classificeren van

data: automatiseren van data

retentie procedures

Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data Datafabriek betere management besluiten Datafabriek governance risk compliance Datafabriek data retentie procedures toepassen Datafabriek data leak prevention Datafabriek: data wordt informatie naar boven naar boven Data Costs Data Telemetrie Data Orchestration User and role management Backup / Archive / Recovery Cloud Data Localisation On-Premise Data Lake Data Integration Business Enterprise Search Machine Learning Workflow Business Intelligence Visualisations Augmented Analytics Data fabric enterprise search and augmented analytics
Machine Learning
Enterprise Search
Business Intelligence
Workflow
Visualisations
Augmented Analytics
Data Fabric
Business
Data Mining
Data Preparation
Data Virtualisation
Data Enrichment
Data Catalogue
Data Warehouse
Data Streaming
Data Vault
Data Governance
Data Cleaning
Data Retention
Data Lineage
Data Lake
Distributed Processing / Storage
Data Integration
Cloud
Infrastructure / Storage / Clustering
Data Fabric functionalities User and role management Security . Access control Data discovery Data Orchestration Data telemetrie Data Costs
Your software stack e.g. Office 365
On-Premise
Data Localisation
S10 Group, ondersteunt u graag bij het aandragen van (data) oplossingen, efficiëntie-stappen en kostenbesparingen! S10 consultancy, S10 data solutions, S10 HR & finance en S10 Academy zijn handelsmerken van de S10 Group.
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein