Introductie secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de beloningen / voorwaarden die gelden bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden (waaronder salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduur, werkzaamheden). De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen zowel van financiële als van niet- financiële aard zijn.

Het personeelshandboek

Vaak worden de secundaire arbeidsvoorwaarden verwerkt in een personeelshandboek (ook wel personeelsregeling of personeelsreglement genoemd). Zo’n handboek geeft een overzicht van uw organisatie en biedt een leidraad voor het voeren van uw personeelsbeleid. Het handboek wordt van toepassing verklaard in de arbeidscontracten. Gewoonlijk tekent iedere medewerker voor het hebben ontvangen en het zullen conformeren aan de bepalingen in dit handboek. De beschreven arbeidsvoorwaarden in het handboek kunnen een cao aanvullen, of ‘op zich staan’ indien er geen cao van kracht is.

Voorbeelden secundaire arbeidsvoorwaarden

Regelingen die onder andere onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen zijn: Verlofdagenregelingen Kinderopvangregeling Pensioenregeling Optieregeling Bonusregelingen Dertiende maand Telewerken Telefoonvergoeding Reiskostenvergoeding Scholing en studiefaciliteiten Fiets van de zaak Auto van de zaak Sporten via het werk

Minimum eisen secundaire arbeidsvoorwaarden

Er zijn arbeidsvoorwaarden waarvoor in de wet een minimum staat. Als een cao voor uw organisatie van toepassing is, staan daarin meestal ook bepalingen over de arbeidsvoorwaarden die voor uw organisatie gelden. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden mogen noch tegen de wet, noch tegen een geldende cao ingaan. Voor uw medewerkers mag uw organisatie wel in positieve zin afwijken van de wettelijke regels of de cao.

Scan van uw secundaire arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek?

Wilt u weten of de wettelijke kaders of de cao op correcte wijze door uw organisatie is verwerkt in de secundaire arbeidsvoorwaarden? Laat S10 consultancy de secundaire arbeidsvoorwaarden scan uitvoeren! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Toezicht op de naleving van cao-afspraken

Op basis van een wettelijke bevoegdheid kunnen cao-partijen toezien op de naleving van cao-afspraken en indien nodig overgaan tot handhaving. Zie hier een onderzoek rapportage: Toezicht op de naleving van cao-afspraken. Zie hier een uitspraak aangaande het opleggen van een forfaitaire schadevergoeding wegens niet meewerken aan onderzoek naar naleving CAO Uitzendkrachten: boete 100.000 euro. S10 HR & Finance ook voor UW secundaire arbeidsvoorwaarden!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein S10 personeelshandboek
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon groot
Voorkom boetes en/of schadevergoedingen. Laat uw arbeidsvoorwaarden door ons scannen!

Secundaire arbeidsvoorwaarden scan

en/of personeelshandboek scan
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan in een notendop Pagina inhoud: Toezicht naleving van cao-afspraken Voorbeelden Secundaire arbeidsvoorwaarden Minimum eisen Het personeelshandboek Scan secundaire arbeidsvoorwaarden naar boven naar boven
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon groot
S10 personeelshandboek
S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan icon klein
Kostenbesparingen: Scan arbeidsvoorwaarden

S10 HR & Finance

S10 secundaire arbeidsvoorwaarden scan in een notendop

Introductie secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de beloningen / voorwaarden die gelden bovenop de primaire arbeidsvoorwaarden (waaronder salaris, vakantiegeld, vakantiedagen, arbeidsduur, werkzaamheden). De secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen zowel van financiële als van niet-financiële aard zijn.

Het personeelshandboek

Vaak worden de secundaire arbeidsvoorwaarden verwerkt in een personeelshandboek (ook wel personeelsregeling of personeelsreglement genoemd). Zo’n handboek geeft een overzicht van uw organisatie en biedt een leidraad voor het voeren van uw personeelsbeleid. Het handboek wordt van toepassing verklaard in de arbeidscontracten. Gewoonlijk tekent iedere medewerker voor het hebben ontvangen en het zullen conformeren aan de bepalingen in dit handboek. De beschreven arbeidsvoorwaarden in het handboek kunnen een cao aanvullen, of ‘op zich staan’ indien er geen cao van kracht is.

Voorbeelden secundaire arbeidsvoorwaarden

Regelingen die onder andere onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen zijn: Verlofdagenregelingen Kinderopvangregeling Pensioenregeling Optieregeling Bonusregelingen Dertiende maand Telewerken Telefoonvergoeding Reiskostenvergoeding Scholing en studiefaciliteiten Fiets van de zaak Auto van de zaak Sporten via het werk

Minimum eisen secundaire arbeidsvoorwaarden

Er zijn arbeidsvoorwaarden waarvoor in de wet een minimum staat. Als een cao voor uw organisatie van toepassing is, staan daarin meestal ook bepalingen over de arbeidsvoorwaarden die voor uw organisatie gelden. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden mogen noch tegen de wet, noch tegen een geldende cao ingaan. Voor uw medewerkers mag uw organisatie wel in positieve zin afwijken van de wettelijke regels of de cao.

Scan

van

uw

secundaire

arbeidsvoorwaarden

of

personeelshandboek?

Wilt u weten of de wettelijke kaders of de cao op correcte wijze door uw organisatie is verwerkt in de secundaire arbeidsvoorwaarden? Laat S10 consultancy de secundaire arbeidsvoorwaarden scan uitvoeren! Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Toezicht op de naleving van cao-afspraken

Op basis van een wettelijke bevoegdheid kunnen cao-partijen toezien op de naleving van cao-afspraken en indien nodig overgaan tot handhaving. Zie hier een onderzoek rapportage: Toezicht op de naleving van cao-afspraken. Zie hier een uitspraak aangaande het opleggen van een forfaitaire schadevergoeding wegens niet meewerken aan onderzoek naar naleving CAO Uitzendkrachten: boete 100.000 euro. S10 HR & Finance ook voor UW secundaire arbeidsvoorwaarden!

Secundaire arbeidsvoorwaarden

scan

en/of personeelshandboek scan
Voorkom boetes en/of schadevergoedingen. Laat uw arbeidsvoorwaarden door ons scannen!
Uw partner in bedrijfsvoering