Data integration & data curation
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL001984850B40
© S10 group 2020
Background colour

De Datafabriek: een kleine selectie van toepassingsmogelijkheden

Met de Datafabriek, wordt data omgezet in informatie!

“Data is slechts informatie als het een vraag beantwoord…” ‘Data preparation’ taken worden geautomatiseerd: de Datafabriek creëert hoge-kwaliteitsdata uit iedere bron. Door data die een query matcht te streamen, wordt de efficiëntie van o.a. data-analyses, data science, business intelligence en kunstmatige intelligentie aanzienlijk verbeterd. Medewerkers hoeven niet te weten waar de data is opgeslagen. Al uw data is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond, ongeacht de complexiteit van uw IT-infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid databronnen (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kunnen eveneens worden geïntegreerd. Ook deze data zal worden ge- dedupliceerd, opgeschoond, verrijkt, relaties tussen de data worden gelegd en samengevoegd. Alle (nieuwe) data die uw query matcht, wordt automatisch gestreamd naar het platform dat uw medewerkers gebruiken. Data scientist besparen 60% van hun tijd aan data preparation taken. Uit onderzoek blijkt dat deze data-voorbereiding 80% van hun tijd in beslag neemt. Privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. De Datafabriek is in staat om 115 persoonsgebonden kenmerken te identificeren. Hiermee kan data automatisch worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Ook kan uw interne privacybeleid worden toegepast of regels met betrekking tot GDPR, CCPA, HIPAA enz. alvorens de data wordt gestreamd voor verdere verwerking. ‘Keep me in the loop’ staat het management toe om nieuw verwerkte informatie in uw organisatie in bijna realtime te ontvangen. Met Enterprise Search kunt u een naald in de hooiberg vinden. Bovenstaande functies gecombineerd met andere functionaliteiten die de Datafabriek biedt, zal uw organisatie helpen om (meer) datagedreven te worden terwijl u compliant bent!

Geautomatiseerd zoeken naar persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Inmiddels hebben meer dan 80 landen over de hele wereld privacywetten geïmplementeerd. Verschillende hieruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen voor organisaties leiden tot tijdrovende activiteiten. Te denken valt aan het recht op inzage , rectificatie en aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . De Datafabriek kan geautomatiseerd een reeks tijdrovende handelingen voor u uitvoeren. De Datafabriek kan een ‘unified view’ van alle persoonsgebonden data tonen en u laten zien in welke bestanden en records deze data zich bevindt alsook waar de data vandaan komt. In slechts enkele minuten kan de Datafabriek een volledig AVG-rapport samenstellen. Aangezien de Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen, kan informatie desgewenst bij de databron worden geanonimiseerd of verwijderd (recht op vergetelheid). Out-of-the-box, herkent de Datafabriek herkennen 115 verschillende persoonsgebonden datakenmerken. Hiermee kan onze privacyondersteuning niet alleen van worden aangewend voor de AVG, maar ook op elk (toekomstig) privacy gerelateerd beleid over de hele wereld. Naast het voldoen aan verzoeken als het recht op inzage, wordt ook toestemming, data breach reports, data modelling en data retentie procedures ondersteund. Met onze Datafabriek kunnen privacygerelateerde verzoeken centraal worden afgehandeld zonder dat andere afdelingen erbij hoeven te worden betrokken. De Datafabriek neemt de tijdrovende werkzaamheden voor u uit handen. U bespaart kostbare tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger - betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (10 18 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

More and more policies and rules are being made. The "regulatory burden" is increasing. This creates challenges in the areas of governance, risk management and compliance. The Data Fabric is very flexible and scalable and brings GRC solutions, also for complex infrastructures. Many data related functionalities can be achieved. You can think of data lifecycle management (DLM), data leak monitoring and data privacy. With API’s we can also integrate external data into your Data Fabric. With this added data, PEP-checks can be performed and a customer 360 degrees view obtained. The Data Fabric can support use cases like customer due diligence, anti-money laundering and know your customer. De Datafabriek, maakt het mogelijk om data retentie en destructie te automatiseren en vanwege het kunnen identificeren van 115 verschillende type persoonsgegevens, de uitgebreide ondersteuning voor de uitvoering van privacybeleid en het anonimisering en pseudonimisering van data, zijn governance, risico en compliance nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze Datafabriek ondersteunen we organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn.

Opschonen door dataclassificatie: automatisering van

dataretentiebeleid

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle data automatisch classificeren. U bepaalt de data retentie criteria. De Datafabriek regel de classificatie van uw documenten automatisch. Verouderde data wordt automatisch herkend. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige en confidentiële data worden geïsoleerd en specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. De Datafabriek automatiseert uw dataretentie-beleid terwijl u geld bespaart op (cloud) opslagcapaciteit.

Data curation & normalisation

Het unieke Datafabriek-integratiepatroon zorgt ervoor dat integratie van gedenormaliseerde systemen met verschillende implementaties geen probleem vormt. Door onder andere gebruik te maken van de fuzzy merging engine, catalogus en machine learning-mogelijkheden, kunnen records van verschillende bronnen worden gededupliceerd, kunnen de gegevens van verschillende systemen worden genormaliseerd en kunnen records worden aangevuld. Met machine learning kunt u de Datafabriek-engine trainen om in de toekomst dubbele of gekoppelde records te identificeren. De Datafabriek is de oplossing voor data curation voor MDM- en ERP-systemen.

De Datafabriek samengevat

1.

De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en schaalbare ‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur

2.

Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge-kwaliteitsdata zonder dat u hoeft te weten op welke wijze data (records)

matchen om samengevoegd te worden

3.

(Hoge kwaliteit) datasets die een gedefinieerde query matchen, kunnen worden gestreamd naar andere applicaties en platforms (push

en pull)

4.

Terugschrijven naar oorspronkelijke databronnen (met tussenkomst van een datasteward, data-engineer of functionaris voor

gegevensbescherming) wordt ondersteund

5

.

Door

het

combineren

van

geïntegreerde

functionaliteiten

zoals

data

lineage,

metadata

verzamelen

en

creatie,

catalog,

streaming

&

terugschrijfmogelijkheden,

machine

learning

inclusief

geautomatiseerde

fraudedetectie,

kunnen

veel

data

gerelateerde

use

cases

gerealiseerd worden

Met

de

Datafabriek

kunt

u

inzicht

verwerven

en

controle

krijgen

over

uw

data

alsook

informatie

uit

uw

waardevolle

data

verkrijgen,

zonder

uw

manier van werken te wijzigen, terwijl u de infrastructuur waarin u al hebt geïnvesteerd, optimaal blijft gebruiken.

De

Datafabriek

verhoogt

de

efficiëntie

in

uw

organisatie

op

meerdere

manieren

en

bespaart

u

veel

tijd

en

geld.

Hiermee

heeft

de

Datafabriek

een positieve ROI.

Wij kunnen dit voor uw organisatie inzichtelijk maken met een waardematrix.

There is much more to tell about the Data Fabric’s possibilities and its innovative techniques. Feel free to contact us.

+31 (0) 252 225 466 info@s10group.com
datafabriek, zoeken en vinden van data Datafabriek governance risk compliance Datafabriek data retentie procedures toepassen Datafabriek in een notendop Datafabriek ondersteunt CCPA Datafabriek ondersteunt HIPAA Datafabriek ondersteunt PIPEDA Governance, risk & compliance (GRC) Datafabriek betere management besluiten Datafabriek data leak prevention Kosten besparen door data catalogiseren en taxonomie Datafabriek use cases Data curation Datafabriek: data wordt informatie

Data Fabric

Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data AVG, GDPR, CCAP
Efficientie verhogen en kosten verlagen Innovatie door de unieke datafabriek
Verwerf hoge-kwaliteitsdata en verhoog de efficiëntie van uw dataprocessen De Datafabriek: uw oplossing voor veel data use cases!
All about data and innovation
Datafabriek zet data om in informatie Enterprise search
Enterprise search: sleutelwoord “Marketing” in presentaties
Advanced search
Advanced search Data governance menu options Where is my risky data?
Data governance options like subject data request, consent, data breach reports, data modelling, data retention
Dashbord van de Datafabriek geeft aan waar uw risicovolle data zich bevindt
Data Fabric saves money and improves efficiency

De Datafabriek: een kleine selectie

van toepassingsmogelijkheden

Met de Datafabriek, wordt data omgezet in

informatie!

“Data is slechts informatie als het een vraag beantwoord…” ‘Data preparation’ taken worden geautomatiseerd: de Datafabriek creëert hoge- kwaliteitsdata uit iedere bron. Door data die een query matcht te streamen, wordt de efficiëntie van o.a. data-analyses, data science, business intelligence en kunstmatige intelligentie aanzienlijk verbeterd. Medewerkers hoeven niet te weten waar de data is opgeslagen. Al uw data is al verzameld, georganiseerd en opgeschoond, ongeacht de complexiteit van uw IT- infrastructuur en ongeacht de hoeveelheid databronnen (inclusief legacy systemen). Data van externe bronnen kunnen eveneens worden geïntegreerd. Ook deze data zal worden ge-dedupliceerd, opgeschoond, verrijkt, relaties tussen de data worden gelegd en samengevoegd. Alle (nieuwe) data die uw query matcht, wordt automatisch gestreamd naar het platform dat uw medewerkers gebruiken. Data scientist besparen 60% van hun tijd aan data preparation taken. Uit onderzoek blijkt dat deze data- voorbereiding 80% van hun tijd in beslag neemt. Privacy is op meerdere manieren gewaarborgd. De Datafabriek is in staat om 115 persoonsgebonden kenmerken te identificeren. Hiermee kan data automatisch worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Ook kan uw interne privacybeleid worden toegepast of regels met betrekking tot GDPR, CCPA, HIPAA enz. alvorens de data wordt gestreamd voor verdere verwerking. ‘Keep me in the loop’ staat het management toe om nieuw verwerkte informatie in uw organisatie in bijna realtime te ontvangen. Met Enterprise Search kunt u een naald in de hooiberg vinden. Bovenstaande functies gecombineerd met andere functionaliteiten die de Datafabriek biedt, zal uw organisatie helpen om (meer) datagedreven te worden terwijl u compliant bent!

Geautomatiseerd zoeken naar

persoonsgebonden data: u bespaart tijd

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Inmiddels hebben meer dan 80 landen over de hele wereld privacywetten g e ï m p l e m e n t e e r d . Verschillende hieruit voortvloeiende rechten en plichten kunnen voor organisaties leiden tot tijdrovende activiteiten. Te denken valt aan het recht op inzage , rectificatie    en    aanvulling , vergetelheid , dataportabiliteit alsook de verantwoordingsplicht . De Datafabriek kan geautomatiseerd een reeks tijdrovende handelingen voor u uitvoeren. De Datafabriek kan een ‘unified view’ van alle persoonsgebonden data tonen en u laten zien in welke bestanden en records deze data zich bevindt alsook waar de data vandaan komt. In slechts enkele minuten kan de Datafabriek een volledig AVG-rapport samenstellen. Aangezien de Datafabriek kan terugschrijven naar meer dan 350 originele bronnen, kan informatie desgewenst bij de databron worden geanonimiseerd of verwijderd (recht op vergetelheid). Out-of-the-box, herkent de Datafabriek herkennen 115 verschillende persoonsgebonden datakenmerken. Hiermee kan onze privacyondersteuning niet alleen van worden aangewend voor de AVG, maar ook op elk (toekomstig) privacy gerelateerd beleid over de hele wereld. Naast het voldoen aan verzoeken als het recht op inzage, wordt ook toestemming, data breach reports, data modelling en data retentie procedures ondersteund. Met onze Datafabriek kunnen privacygerelateerde verzoeken centraal worden afgehandeld zonder dat andere afdelingen erbij hoeven te worden betrokken. De Datafabriek neemt de tijdrovende werkzaamheden voor u uit handen. U bespaart kostbare tijd!

Terugvinden van data: sneller en vollediger -

betere beslissingen

De hoeveel data groeit exponentieel. Per dag produceren we iets meer dan 2 exabyte (10 18 byte) aan data. Het terugvinden van informatie kost meer en meer tijd. Hierbij leven we in een tijd waarin de druk om snelle beslissingen te moeten nemen alleen maar toeneemt. Accurate informatie is goud waard. Data wordt niet voor niets 'the new oil' genoemd, maar dan moet de data wel gevonden kunnen worden. Kenniswerkers spenderen zo’n 20% van hun tijd aan het terugvinden van data. Vaak wordt dan de juiste data nog steeds niet gevonden. Het in zijn geheel niet terug kunnen vinden van data is een groeiend probleem met meerdere consequenties. Beslissingen kunnen niet op tijd worden genomen, beslissingen worden genomen op basis van gebrekkige informatie of op basis van verouderde data. Dit kan veel geld kosten. Met onze datafabriek ligt alle data aan uw vingertoppen. In drie stappen kan via onze ‘enterprise search’ zelfs een naald in een hooiberg worden gevonden. U voert een woord in, maakt gebruik van filters en eventuele ‘advanced search’. Resultaten kunnen op relevantie of andere wijze geordend worden. Per FTE van een kenniswerker, wordt per week circa 9 uur bespaard op datamanagement.

Governance risk & compliance

More and more policies and rules are being made. The "regulatory burden" is increasing. This creates challenges in the areas of governance, risk management and compliance. The Data Fabric is very flexible and scalable and brings GRC solutions, also for complex infrastructures. Many data related functionalities can be achieved. You can think of data lifecycle management (DLM), data leak monitoring and data privacy. With API’s we can also integrate external data into your Data Fabric. With this added data, PEP-checks can be performed and a customer 360 degrees view obtained. The Data Fabric can support use cases like customer due diligence, anti-money laundering and know your customer. De Datafabriek, maakt het mogelijk om data retentie en destructie te automatiseren en vanwege het kunnen identificeren van 115 verschillende type persoonsgegevens, de uitgebreide ondersteuning voor de uitvoering van privacybeleid en het anonimisering en pseudonimisering van data, zijn governance, risico en compliance nog nooit zo inzichtelijk en controleerbaar geweest! Met onze Datafabriek ondersteunen we organisaties om daadwerkelijk datagedreven te worden terwijl ze compliant zijn.

Opschonen door dataclassificatie:

automatisering van dataretentiebeleid

Regels aangaande het bewaren van data dienen te worden nageleefd. Met onze datafabriek kunt u met een combinatie van ‘machine learning’ en ‘tagging’ technieken, alle data automatisch classificeren. U bepaalt de data retentie criteria. De Datafabriek regel de classificatie van uw documenten automatisch. Verouderde data wordt automatisch herkend. Zo kan verouderde data voor historisch technische redenen automatisch naar een lage tier storage worden verhuisd. Data voor analyse naar een hogere tier worden verplaatst, gevoelige en confidentiële data worden geïsoleerd en specifiek geïdentificeerde data voor compliance redenen worden verwijderd. De Datafabriek automatiseert uw dataretentie-beleid terwijl u geld bespaart op (cloud) opslagcapaciteit.

Data curation & normalisation

Het unieke Datafabriek-integratiepatroon zorgt ervoor dat integratie van gedenormaliseerde systemen met verschillende implementaties geen probleem vormt. Door onder andere gebruik te maken van de fuzzy merging engine, catalogus en machine learning-mogelijkheden, kunnen records van verschillende bronnen worden gededupliceerd, kunnen de gegevens van verschillende systemen worden genormaliseerd en kunnen records worden aangevuld. Met machine learning kunt u de Datafabriek-engine trainen om in de toekomst dubbele of gekoppelde records te identificeren. De Datafabriek is de oplossing voor data curation voor MDM- en ERP-systemen.

De Datafabriek samengevat

1.

De Datafabriek creëert een unieke, solide, flexibele en schaalbare

‘data foundation’ die past in elke (complexe) infrastructuur

2.

Innovatieve technieken zorgen voor het creëren van hoge-

kwaliteitsdata zonder dat u hoeft te weten op welke wijze data

(records) matchen om samengevoegd te worden

3.

(Hoge kwaliteit) datasets die een gedefinieerde query matchen,

kunnen worden gestreamd naar andere applicaties en platforms

(push en pull)

4.

Terugschrijven naar oorspronkelijke databronnen (met tussenkomst

van een datasteward, data-engineer of functionaris voor

gegevensbescherming) wordt ondersteund

5

.

Door

het

combineren

van

geïntegreerde

functionaliteiten

zoals

data

lineage,

metadata

verzamelen

en

creatie,

catalog,

streaming

&

terugschrijfmogelijkheden,

machine

learning

inclusief

geautomatiseerde

fraudedetectie,

kunnen

veel

data

gerelateerde

use cases gerealiseerd worden

Met

de

Datafabriek

kunt

u

inzicht

verwerven

en

controle

krijgen

over

uw

data

alsook

informatie

uit

uw

waardevolle

data

verkrijgen,

zonder

uw

manier

van

werken

te

wijzigen,

terwijl

u

de

infrastructuur

waarin

u

al

hebt geïnvesteerd, optimaal blijft gebruiken.

De

Datafabriek

verhoogt

de

efficiëntie

in

uw

organisatie

op

meerdere

manieren

en

bespaart

u

veel

tijd

en

geld.

Hiermee

heeft

de

Datafabriek

een positieve ROI.

Wij

kunnen

dit

voor

uw

organisatie

inzichtelijk

maken

met

een

waardematrix.

There

is

much

more

to

tell

about

the

Data

Fabric’s

possibilities

and

its

innovative techniques. Feel free to contact us.

+31 (0) 252 225 466 info@s10group.com
Datafabriek zoeken en vinden van persoonsgebonden data Datafabriek governance risk compliance Datafabriek data retentie procedures toepassen
Datafabriek: data wordt informatie Datafabriek in een notendop Datafabriek ondersteunt CCPA Datafabriek ondersteunt HIPAA Datafabriek ondersteunt PIPEDA Datafabriek data leak prevention Expected data growth Governance, risk & compliance (GRC) Kosten besparen door data catalogiseren en taxonomie Datafabriek betere management besluiten Innovation Innovation Innovation Innovation Innovation Innovation Datafabriek use cases

Datafabriek

AVG, GDPR, CCAP Efficientie verhogen en kosten verlagen Innovatie door de unieke datafabriek
Verwerf hoge-kwaliteitsdata en verhoog de efficiëntie van uw dataprocessen De Datafabriek: uw oplossing voor veel data use cases!
Data curation Innovation
S10 P&O arbeidsrecht ondersteuning details pagina in het Engels S10 P&O arbeidsrecht ondersteuning details pagina in het Engels S10 P&O arbeidsrecht ondersteuning details pagina in het Engels Datafabriek verhoogt efficiëntie en bespaart kosten
All about data and innovation
Datafabriek zet data om in informatie Enterprise search
Enterprise search: sleutelwoord “Marketing” in presentaties
Advanced search
Advanced search Where is my risky data?
Dashbord van de Datafabriek geeft aan waar uw risicovolle data zich bevindt
Data governance menu options
Data governance options like subject data request, consent, data breach reports, data modelling, data retention