Introductie

De nadruk van de training “Omgaan met (ziekte)verzuim en arbeidsongeschiktheid” ligt op goed werkgeverschap en dat de medewerker zich gezien voelt. Wij scharen dit onder de noemer “Liefdevol confronteren” en “veeleisend helpen”. Wij nemen niet de gesprekken met uw zieke medewerker uit handen maar laten u inzicht verwerven in alle aspecten waar u op kunt anticiperen om het (ziekte)verzuimpercentage succesvol te reduceren en derhalve de effectiviteit in uw organisatie te vergroten.

Verantwoordelijkheid

De werkgever en werknemer zijn zelf volledig verantwoordelijk voor (ziekte)verzuimbegeleiding en re-integratie van verzuimende werknemers. Wij kunnen u ondersteunen bij het correct en adequaat uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Wij kunnen uw leidinggevenden en het P&O personeel trainen aangaande de theorie en wetgeving rondom ziekteverzuim alsook de gedragingen rondom verzuim. De interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek zullen bijdragen aan het vergroten van inzicht in de verschillende aspecten rondom ziekteverzuim. Ook de rol van de bedrijfsarts versus die van leidinggevende komen ruimschoots aan bod en diverse praktische tips worden meegegeven.

Volledig beeld en redenen van het verzuim

Er zijn vele oorzaken voor ziekte mogelijk. Vanuit ons vertrekpunt “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze” kan door een actieve menselijke benadering het ziekteverzuim wel degelijk teruggebracht worden, zonder op de stoel te gaan zitten van medici. Het is echter pas mogelijk om de al dan niet medische oorzaak van verzuim vast te stellen, wanneer er een volledig beeld is van de verzuimende medewerker. Hierbij doelen wij niet alleen op de mens als persoon (gedrag), maar ook de eventueel onderliggende problematiek zoals de werk- en privésituatie. Een integrale benadering als deze kan echter alleen succesvol zijn indien: hoger management, leidinggevende(n) en medewerker bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid in geval van verzuim niet uit de weg te gaan; het (hoger) management van top naar down de medewerker wil en (met middelen) kan ondersteunen.

De training

De training wordt gegeven gedurende drie dagdelen. Het Poortwachtertraject wordt uiteengezet door twee docenten (arbeidsdeskundige en bedrijfsarts/trainer) waarbij uw eigen casuïstiek zal worden meegenomen. Het tweede dagdeel, gegeven door een docent (bedrijfsarts/trainer), staat in het teken van inzicht verwerven waaronder inzicht in ziekte en het ziektegedrag, disfunctioneren en conflicten, de eigen rollen van leidinggevenden versus die van de bedrijfsarts, de verschillende aanpak van langdurig en frequent ziekteverzuim en het belastbaarheidsmodel. Er vinden interactieve sessies plaats waarbij van elkaar wordt geleerd en tips en suggesties gegeven kunnen worden. Ook zullen praktische handvatten aangereikt worden om effectieve verzuimgesprekken te voeren. Het laatste dagdeel is een praktische aanvulling en extra verdiepingsslag op het tweede dagdeel met nadruk op de communicatie tussen leiding en verzuimende medewerker. Door middel van een extra (drama) acteur wordt op basis van uw eigen casuïstiek verder inzicht en bewustwording gerealiseerd rondom het eigen gedrag en de gehanteerde (communicatieve) vaardigheden rondom ziekte.

Losse dagdelen ook te volgen

Het programma van de eerste twee dagdelen kunnen ook los worden gevolgd. Bij het tweede dagdeel is wel (enige) voorkennis van de wetgeving rondom ziekteverzuim vereist.

Maximaal aantal participanten

Het maximaal aantal participanten is 15 om interactiviteit te kunnen waarborgen.
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training Pagina inhoud: Maximaal aantal participanten Redenen van het verzuim Introductie De training Verantwoordelijkheid Losse dagdelen ook te volgen

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Optioneel met (drama) acteur!
S10 omgaan met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in een notendop naar boven naar boven
Interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek. Optioneel met (drama) acteur!
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training
Training omgaan met ziekteverzuim
S10 ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid training

S10 Academy

Introductie

De nadruk van de training “Omgaan met (ziekte)verzuim en arbeidsongeschiktheid” ligt op goed werkgeverschap en dat de medewerker zich gezien voelt. Wij scharen dit onder de noemer “Liefdevol confronteren” en “veeleisend helpen”. Wij nemen niet de gesprekken met uw zieke medewerker uit handen maar laten u inzicht verwerven in alle aspecten waar u op kunt anticiperen om het (ziekte)verzuimpercentage succesvol te reduceren en derhalve de effectiviteit in uw organisatie te vergroten.

Verantwoordelijkheid

De werkgever en werknemer zijn zelf volledig verantwoordelijk voor (ziekte)verzuimbegeleiding en re-integratie van verzuimende werknemers. Wij kunnen u ondersteunen bij het correct en adequaat uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Wij kunnen uw leidinggevenden en het P&O personeel trainen aangaande de theorie en wetgeving rondom ziekteverzuim alsook de gedragingen rondom verzuim. De interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek zullen bijdragen aan het vergroten van inzicht in de verschillende aspecten rondom ziekteverzuim. Ook de rol van de bedrijfsarts versus die van leidinggevende komen ruimschoots aan bod en diverse praktische tips worden meegegeven.

Volledig beeld en redenen van het verzuim

Er zijn vele oorzaken voor ziekte mogelijk. Vanuit ons vertrekpunt “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze” kan door een actieve menselijke benadering het ziekteverzuim wel degelijk teruggebracht worden, zonder op de stoel te gaan zitten van medici. Het is echter pas mogelijk om de al dan niet medische oorzaak van verzuim vast te stellen, wanneer er een volledig beeld is van de verzuimende medewerker. Hierbij doelen wij niet alleen op de mens als persoon (gedrag), maar ook de eventueel onderliggende problematiek zoals de werk- en privésituatie. Een integrale benadering als deze kan echter alleen succesvol zijn indien: hoger management, leidinggevende(n) en medewerker bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid in geval van verzuim niet uit de weg te gaan; het (hoger) management van top naar down de medewerker wil en (met middelen) kan ondersteunen.

De training

De training wordt gegeven gedurende drie dagdelen. Het Poortwachtertraject wordt uiteengezet door twee docenten (arbeidsdeskundige en bedrijfsarts/trainer) waarbij uw eigen casuïstiek zal worden meegenomen. Het tweede dagdeel, gegeven door een docent (bedrijfsarts/trainer), staat in het teken van inzicht verwerven waaronder inzicht in ziekte en het ziektegedrag, disfunctioneren en conflicten, de eigen rollen van leidinggevenden versus die van de bedrijfsarts, de verschillende aanpak van langdurig en frequent ziekteverzuim en het belastbaarheidsmodel. Er vinden interactieve sessies plaats waarbij van elkaar wordt geleerd en tips en suggesties gegeven kunnen worden. Ook zullen praktische handvatten aangereikt worden om effectieve verzuimgesprekken te voeren. Het laatste dagdeel is een praktische aanvulling en extra verdiepingsslag op het tweede dagdeel met nadruk op de communicatie tussen leiding en verzuimende medewerker. Door middel van een extra (drama) acteur wordt op basis van uw eigen casuïstiek verder inzicht en bewustwording gerealiseerd rondom het eigen gedrag en de gehanteerde (communicatieve) vaardigheden rondom ziekte.

Losse dagdelen ook te volgen

Het programma van de eerste twee dagdelen kunnen ook los worden gevolgd. Bij het tweede dagdeel is wel (enige) voorkennis van de wetgeving rondom ziekteverzuim vereist.

Maximaal aantal participanten

Het maximaal aantal participanten is 15 om interactiviteit te kunnen waarborgen.

Ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid

Optioneel met (drama) acteur!
S10 omgaan met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in een notendop
Interactieve en praktische benadering gecombineerd met uw eigen casuïstiek. Optioneel met (drama) acteur!
Uw partner in bedrijfsvoering