Samenwerken is het devies

De OR speelt een belangrijke rol in het goed functioneren van de onderneming in al zijn doelstellingen. De OR vertegenwoordigt hierbij zijn achterban. Dat zijn alle medewerkers in de organisatie. Wilt u dat uw OR een positieve invloed heeft op de besluitvorming, dan is het van belang dat uw OR deskundig is en goed beslagen ten ijs komt. Samenwerken is het devies. Hierbij staat goed overleg centraal tussen u als bestuurder en de OR.

Training en begeleiding

In een OR zit veel kennis, kunde en praktijkervaring. Deze kunt u gezamenlijk ten goede aanwenden. In onze trainingen oefent de OR hoe hij zijn ervaringen effectief kan inbrengen in de overlegvergaderingen. Afhankelijk van uw vraag en de vraag van de OR zoeken wij naar mogelijkheden om u als bestuurder te betrekken bij een training of bij begeleidingstrajecten. De OR is een zelfstandig orgaan en moet dit blijven. Onze trainingen zijn dan ook onafhankelijk, maar wel gericht op langdurige samenwerking en effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

visie op het werk van de OR rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) het reglement van de OR strategie van de OR OR werkplan een hecht team vormen / teambuilding communicatie met de collega’s (de achterban van de OR) achterban berichten schrijven plezierig en slagvaardig vergaderen overleg- en onderhandelingsvaardigheden (met acteur!) begeleid gesprek tussen OR en bestuurder strategisch beleid van de onderneming analyse van de onderneming (sterkte / zwakte, kansen / bedreigingen) financieel economisch beleid sociaal beleid samenwerking met de vakbond

Maatwerk en extra ondersteuning

Aangezien de vraagstelling per OR verschilt, evenals de fase waarin hij zich bevindt, zijn de OR trainingen maatwerktrainingen. Afhankelijk van wat er in uw organisatie speelt kunnen wij extra ondersteuning bieden bij: visie op reorganisaties en fusies belangrijke beslismomenten bij reorganisaties en fusies arbeidsomstandigheden ondernemingsovereenkomsten tussen OR en bestuurder onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (als de vakbond dat niet doet) medezeggenschapsstructuur (COR, GOR, OR, OC) Wilt u een offerte of een afspraak met ons maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. S10 Academy kan ook ondernemingsraad trainingen in het Engels verzorgen!
S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 group 2019
0252-225 466
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad
Rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden. Eigen casussen. Ook mogelijk met extra ondersteuning van een acteur! Ook in het Engels!!
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad S10 ondernemingsraad trainingen engels in een notendop

Ondernemingsraad trainingen

OOK in het Engels en optioneel met acteur!
Pagina inhoud: Mogelijke onderwerpen Samenwerken is het devies Maatwerk en extra ondersteuning Training en begeleiding naar boven naar boven
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad
Ondernemingsraad trainingen
kosten besparen met een effectieve ondernemingsraad

S10 Academy

Samenwerken is het devies

De OR speelt een belangrijke rol in het goed functioneren van de onderneming in al zijn doelstellingen. De OR vertegenwoordigt hierbij zijn achterban. Dat zijn alle medewerkers in de organisatie. Wilt u dat uw OR een positieve invloed heeft op de besluitvorming, dan is het van belang dat uw OR deskundig is en goed beslagen ten ijs komt. Samenwerken is het devies. Hierbij staat goed overleg centraal tussen u als bestuurder en de OR.

Training en begeleiding

In een OR zit veel kennis, kunde en praktijkervaring. Deze kunt u gezamenlijk ten goede aanwenden. In onze trainingen oefent de OR hoe hij zijn ervaringen effectief kan inbrengen in de overlegvergaderingen. Afhankelijk van uw vraag en de vraag van de OR zoeken wij naar mogelijkheden om u als bestuurder te betrekken bij een training of bij begeleidingstrajecten. De OR is een zelfstandig orgaan en moet dit blijven. Onze trainingen zijn dan ook onafhankelijk, maar wel gericht op langdurige samenwerking en effectiviteit.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

visie op het werk van de OR rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) het reglement van de OR strategie van de OR OR werkplan een hecht team vormen / teambuilding communicatie met de collega’s (de achterban van de OR) achterban berichten schrijven plezierig en slagvaardig vergaderen overleg- en onderhandelingsvaardigheden (met acteur!) begeleid gesprek tussen OR en bestuurder strategisch beleid van de onderneming analyse van de onderneming (sterkte / zwakte, kansen / bedreigingen) financieel economisch beleid sociaal beleid samenwerking met de vakbond

Maatwerk en extra ondersteuning

Aangezien de vraagstelling per OR verschilt, evenals de fase waarin hij zich bevindt, zijn de OR trainingen maatwerktrainingen. Afhankelijk van wat er in uw organisatie speelt kunnen wij extra ondersteuning bieden bij: visie op reorganisaties en fusies belangrijke beslismomenten bij reorganisaties en fusies arbeidsomstandigheden ondernemingsovereenkomsten tussen OR en bestuurder onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden (als de vakbond dat niet doet) medezeggenschapsstructuur (COR, GOR, OR, OC) Wilt u een offerte of een afspraak met ons maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. S10 Academy kan ook ondernemingsraad trainingen in het Engels verzorgen!

Ondernemingsraad trainingen

OOK in het Engels en optioneel met acteur!
S10 ondernemingsraad trainingen engels in een notendop
Rechten en plichten volgens de wet op de ondernemingsraden. Eigen casussen. Ook mogelijk met extra ondersteuning van een acteur! Ook in het Engels!!
Uw partner in bedrijfsvoering